Showing results 1 – 20 of 116
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 40–42
  Annotation: Portrét.
  Saved in:
 2. 2
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 70, 2019/2020, č. 3, s. 147–150
  Annotation: Portrét.
  Saved in:
 3. 3
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 253–256
  Annotation: Portrét.
  Saved in:
 4. 4
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 150–152
  Annotation: Portrét.
  Saved in:
 5. 5
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 69, 2018/2019, č. 5, s. 253–255
  Annotation: Portrét.
  Saved in:
 6. 6
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 20–25
  Annotation: Studie přináší rozbor básně „Jaroslav“, pocházející z „Rukopisu Královédvorského“. Autor rekonstruuje barokní literární inspirace vedoucí...
  Saved in:
 7. 7
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2017, s. 116–121
  Annotation: Přednáška nastiňuje vliv tří soudobých německojazyčných spisovatelů na dílo B. Němcové.
  Saved in:
 8. 8
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2016, s. 109–114
  Annotation: Přednáška si všímá především Husova vlivu na rozvoj české literatury.
  Saved in:
 9. 9
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 157–163
  Annotation: Stať reflektuje nejen literární činnost císaře Karla IV., ale i jeho přispění k rozvoji kultury a literárního života nejen v českém království,...
  Saved in:
 10. 10
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Peřina, Josef, 1945-2020...«
  Published: Praha : Filozofická fakulta UK v nakladatelství Euroslavica, 2015.
  Annotation: Sborník, mj. s uvedenými studiemi.
  Saved in:
 11. 11
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2015, s. 145–153
  Annotation: Studie rozebírá dva klášterní opisy Komenského „Labyrintu“, pořízené Vilémem z Rosenthalu a Janem Sirotkem.
  Saved in:
 12. 12
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 65, 2014/2015, č. 2, s. 63–69
  Annotation: Studie ke zdrojům Kosmovy kroniky.
  Saved in:
 13. 13
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Peřina, Josef, 1945-2020...«
  Published: Praha : Filozofická fakulta UK v nakladatelství Euroslavica, 2014.
  Annotation: Sborník, mj. s uvedenými studiemi.
  Saved in:
 14. 14
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Přednášky z 57. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2014, s. 74–79
  Annotation: Přednáška poukazuje na některé z „otevřených otázek souvisejících s autorstvím a genezí“ známé dvojice rukopisů.
  Saved in:
 15. 15
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Peřina, Josef, 1945-2020...«
  Published: Praha : Filozofická fakulta UK v nakladatelství Euroslavica, 2013.
  Annotation: Sborník, mj. s uvedenými studiemi.
  Saved in:
 16. 16
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Přednášky z 56. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2013, s. 132–137
  Annotation: Přednáška si všímá novoromantických prvků ve Vrchlického a Salusově poezii.
  Saved in:
 17. 17
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 63, 2012/2013, č. 2, s. 53–56
  Annotation: Studie ke 100. výročí úmrtí J. Vrchlického.
  Saved in:
 18. 18
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Bok, Václav, 1939–, Novotný, Jiří, Hošna, Jiří, 1950–, Gaj, Beata, Malura, Jan, 1971–, Peřina, Josef, 1945–2020, Hashemi, Michaela, 1958–, Bočková, Hana, 1955–, Jindráček, Václav, 1985–, Staněk, Jiří, 1948–, Haman, Aleš, 1932–2023, Jirásek, Bohumil, 1931–2021, Kudrnáč, Jiří, 1953–, Novotný, Vladimír, 1946–, Zelenka, Miloš, 1961–, Všetička, František, 1932–, Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020, Hoffmann, Bohuslav, 1940–, Lederbuchová, Ladislava, 1949–, Moldanová, Dobrava, 1936–, Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.–, Nováková, Jaroslava, 1976–, Hrdlička, Milan, 1935–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.
  Annotation: Sborník příspěvků věnovaných literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám, s úvodními laudatii a mj. uvedenými studiemi.
  Saved in:
 19. 19
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2011, s. 91–98
  Annotation: Studie.
  Saved in:
 20. 20
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Peřina, Josef, 1945-2020...«
  Main Author: Vašák, Pavel, 1941–2011
  Published: Praha : Karolinum, 2011.
  Annotation: Soubor osmi máchovských studií z let 1976–1998: Dvě stě let s Máchou; Karel Hynek poutník; Realita a symboly máchovské recepce; Mácha a geneze...
  Saved in: