By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 41, 1985, č. 223, 21. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
202
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 38, 1982, č. 85, 10. 4., příl. Víkend MF, č. 14, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
203
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 40, 1984, č. 150, 27. 6., s. 4
Annotation: K 27. 6.
Article
204
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 41, 1985, č. 31, 6. 2., s. 4
Annotation: Kurzíva k 80. výročí narození 6. 2.; s osobní vzpomínkou a výroky J. W.
Article
205
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 41, 1985, č. 214, 11. 9., s. 4
Annotation: O teoretickém semináři uspořádaném Svazem českých spisovatelů 4. 9.
Article
206
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 42, 1986, č. 69, 22. 3., příl., s. 4-5
Annotation: K Měsíci knihy; odpovědi deseti spisovatelů.
Article
207
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 41, 1985, č. 282, 29. 11., s. 4
Annotation: Moravský festival poezie, Valašské Meziříčí.
Article
208
209
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 43, 1987, č. 178, 1. 8., Příloha, s. 4-5
Annotation: Odpovědi čtyř překladatelů výboru z poezie: Apollinaire Guillaume, Prévert Jacques, Éluard Paul; na stejné otázky odpovídali: Žáček Jiří,...
Article
210
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 41, 1985, č. 82, 6. 4., s. 4-5
Annotation: Olomoucký tvarůžek.
Article
211
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 41, 1985, č. 2, 3. 1., s. 4
Annotation: Referát o pořadu: Viola.
Article
212
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 36, 1980, č. 139, 14. 6., Příloha, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
213
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 36, 1980, č. 283, 29. 11., Příloha, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
214
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 36, 1980, č. 279, 25. 11., s. 4
Annotation: Nekrolog.
Article
215
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 9, 1998, č. 303, 30. 12., s. 16
Annotation: Zpráva o zařazení románu Josefa Škvoreckého Dvě vraždy v mém dvojím životě mezi díla aspirující přístí rok na některé kanadské literární...
Article
216
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 9, 1998, č. 304, 31. 12., s. 17
Annotation: Podle žebříčku otištěném ve francouzském listu Le Figaro byl rukopis Procesu F. Kafky vydražen v roce 1988 za rekordní částku deseti milionů...
Article
217
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 32, 1976, č. 133, 5. 6., příl. UM, s. 7
Annotation: Referát o večeru z poezie K. Sýse Dlouhé sbohem pořádaném 3. 5. ve Viole.
Article
218
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 29, 1973, č. 47, 24. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
219
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 29, 1973, č. 187, 8. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
220
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 28, 1972, č. 183, 5. 8., příl. 52 víkendů MF, č. 31, s. 4
Annotation: Kurzíva.
Article