By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
142
143
144
145
146
147
148
149
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 249-262
Annotation: Studie, která vznikla z referátu předneseného na I. studentské vědecké konferenci na FF UK na jaře 1954. Referát byl napsán spolu s J. Mourkovou.
Article
150
151
152
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 44, 29. 10., s. 4
Annotation: Báseň. S přípiskem "Z recenzované sbírky Miroslava Červenky".
Article
153
154
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 279-294
Annotation: Studie se věnuje prvkům šantánové písně v poezii F. Gellnera.
Article
155
156
157
159
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 205-209
Annotation: Studie se věnuje vztahu širokých vrstev čtenářů k dobové české poezii a problematiku sleduje optikou samotného básnického díla.
Article
160