By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 31, 2009, č. 10, [říjen], s. 44
Annotation: Recenze v rubrice Kniha, o které se hovoří.
Article
22
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 3, 11. 3., s. 4
Annotation: Úvaha nad hodnocením vědy v ČR. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
23
24
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 22, 30. 5., s. 8
Annotation: O autorských přepracováních předválečných próz V. Káni a románu G. Včeličky; s mezititulky Dělníci do literatury, Jazykový purismus, Postavy-definice,...
Article
25
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 29, 2007, č. 6, [červen], s. 24-27
Annotation: Studie s mezititulky Očištění knihoven, Velký sběr papíru, Cenzurní seznamy.
Article
26
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 33, 2011, č. 9, září, s. 40-43
Annotation: Studie s mezititulky Rozptýlená cenzura jako součást socialistické literatury, Od rukopisu ke knize, Bylo by ve veřejném zájmu, aby kniha nevyšla...
Article
27
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 5, říjen, s. 718
Annotation: Úvodní komentář k otištěné diskusi nad knihou "Jan Neruda a Židé" (s. 719-787).
Article
28
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 144-145
Annotation: Zpráva o anketě mezi literárními vědci, která se týkala doporučení odborných prací, které je v uplynulém roce zaujaly. Výsledky ankety jsou...
Article
29
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2016, duben, s. 23-29
Annotation: Studie se zabývá omezováním vydávání literatury v 50. a 60. letech 20. století. Autor pojednává o různých formách cenzury na příkladu zákazu...
Article
30
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 6, s. 479-484
Annotation: Studie na příkladu sbírky povídek Vladimíra Mináče Z nedávnych čias, jejíž vydání zakázala roku 1957 Hlavná správa tlačového dozoru,...
Article
31
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 2, duben, s. 251
Annotation: Úvodní poznámka k diskuzi o nových přístupech k humanistické literatuře inspirované studií P. Voita otištěné v tomto čísle ČL.
Article
32
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 231, 3. 10., příl. Orientace, s. viii
Annotation: Rozhovor s jedním z editorů monografie o literární cenzuře.
Article
33
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 604-610
Annotation: Recenze dvou životopisných monografií věnovaných M. Kunderovi; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 646-647.
Article
34
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 56, 2012, č. 23, 1. 2., s. 10
iHned.cz [online]. -- 1. 2. 2012
Annotation: Rozhovor literárním kritikovi M. Jungmannovi zesnulém ve věku 90 let. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o M. J.
Article
35
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 13, 22. 6., s. 3
Annotation: Kritická glosa k recenzi P. Šimáka na Křivánkovu monografii; v rubrice Došlo.
Article
36
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 4, s. 606-612
Annotation: Recenze.
Article
37
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 9, 4. 5., s. 6-7
Annotation: Studie o literární kritice první poloviny padesátých let na základě názorového vývoje V. Dostála; předneseno v rámci konference Věda v Československu...
Article
38
In: Studia slavica. -- ISSN 1803-5663. -- Roč. 19, 2015, č. 2, s. 115-125
Annotation: Studie sleduje politicko-organizační předpoklady literární cenzury normalizačního období.
Article
39
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 2, duben, s. 283-287
Annotation: Recenze.
Article
40
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 4, s. 541-555
Annotation: Studie podávající přehled proměn a posunů v používání pojmu "literární kultura", především v polském literárněvědném kontextu.
Article