By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
by Šámal, Petr, 1972- js20020128002{{{}}}}
Published Praha : Academia, 2009.
Annotation: S autorovou předmluvou Na úvod (s. 9-13) a s výkladovou studií Soustružníci lidských duší (s. 15-194, s kapitolami: Rozptýlená cenzura; Boj...
Book
42
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 37, 2006, s. 149-184
Annotation: Přípravná studie pro Dějiny české literatury 1945-1989.
Article
43
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 3, 11. 3., s. 4
Annotation: Úvaha nad hodnocením vědy v ČR. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
44
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 109-115
Česká literatura v síti [online]. -- 23. 5. 2016
Annotation: Recenze monografie o J. Mukařovském.
Article
45
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 5, listopad, s. 792-795
Česká literatura v síti [online]. -- 2. 1. 2017
Annotation: Referát o mezioborovém kolokviu "Marxismus a humanitní vědy" (6. 10. 2016, ÚČL AV ČR, Praha).
Article
46
47
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 419-423
Česká literatura v síti [online]. -- 14. 10. 2019
Annotation: Recenze. Bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 456.
Article
48
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 4, 24. 3., s. 12-13
Annotation: Rozhovor s pracovníky Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kteří se zabývají otázkami literární cenzury.
Article
49
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 6, prosinec, s. 709-710
Annotation: Úvodník k číslu věnovanému vícejazyčnosti v literatuře.
Article
50
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 5, listopad, s. 734-743
Annotation: Příspěvek k diskusi nad níže zmíněnou edicí - k vydávání české raněnovověké literatury. Doplněno o glosu vedoucího redaktora ukončující...
Article
51
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 8, 15. 10., s. [86]-91
Annotation: Studie je věnována postoji českých, slovenských a německy píšících spisovatelů ke vzniku Československé republiky v roce 1918, zejména "Manifestu...
Article
52
by Vévoda, Rudolf, 1964-, Šámal, Petr, 1972- js20020128002{{{}}}}, Křesťan, Jiří, 1957-
Published Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012.
Annotation: Kolektivní monografie prezentující výsledky současného výzkumu vybraných aspektů historie českého a slovenského komunismu, komunistické strany...
Book
53
by Šámal, Petr, 1972- js20020128002{{{}}}}, Pavlíček, Tomáš, 1972-, Barborík, Vladimír, 1965-, Janáček, Pavel, 1968-
Published Praha : Academia : Památník národního písemnictví : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie sleduje literární dění v Československé republice mezi lety 1918 až 1938; se Soupisem vyobrazení (s. 474-489); se Seznamem...
Book
54
55
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 5, listopad, s. 746-767
Annotation: Soubor recenzí, s úvodní poznámkou P. Šámala o edici, v níž vyšly recenzované svazky.
Article
56
by Wögerbauer, Michael, 1972-, Píša, Petr, 1985-, Šámal, Petr, 1972- js20020128002{{{}}}}, Janáček, Pavel, 1968-
Published Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2015.
Annotation: Kolektivní monografie zkoumá proměny cenzury literatury a tisku od nástupu osvícenství až do počátku 21. století; výklad (z technických důvodů...
Book
57
by Wögerbauer, Michael, 1972-, Píša, Petr, 1985-, Šámal, Petr, 1972- js20020128002{{{}}}}, Janáček, Pavel, 1968-
Published Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2015.
Annotation: Kolektivní monografie zkoumá proměny cenzury literatury a tisku od nástupu osvícenství až do počátku 21. století; výklad (z technických důvodů...
Book
58
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 13. 12. 2015
Annotation: Ukázka z kolektivní monografie "V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014".
Article
59
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 14. 8. 2015
Annotation: Ukázka z knihy, kterou vydává nakladatelství Academia; s úvodní poznámkou.
Article
60
Annotation: Sborník z konference Věda v českých zemích za druhé světové války; obsahuje mj. i následující příspěvky s literárněvědnou tematikou.
Book