By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 37, 22. 9., s. 1 a 3
Annotation: O autorství některých básní Slezských písní podle kronikáře J. Vochaly.
Article
22
In: Nová svoboda. -- Roč. 35, 1979, č. 89, 14. 4., s. 5
Annotation: Konfese v rubrice Z tvorby členů Literárního klubu při pobočce Svazu českých spisovatelů v Ostravě.
Article
23
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 279, 30. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 46, s. 3
Annotation: Básně.
Article
24
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 9, 11. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 2, s. 1
Annotation: Báseň je dedikována F. Castrovi.
Article
25
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 34, 10. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 6, s. 2
Annotation: Recenze folkového alba.
Article
26
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 92, 20. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 16, s. 3
Annotation: Básně.
Article
27
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 246, 21. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 42, s. 2
Annotation: Dopis Dině Štěrbové, ve které jí J. Šlosar děkuje za čtenářský zážitek z jejích knih.
Article
28
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 32, 7. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 6, s. 3
Annotation: Haiku.
Article
29
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 154, 4. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 27, s. 1
Annotation: Úvaha o osobnosti P. Bezruče na základě četby jeho nedávno vydané korespondence s M. Červinkovou a korespondence s H. Holinkovou.
Article
30
31
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2018, č. 96, 19. 7.
Annotation: Básně.
Article
32
33
34
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2018, č. 93, 19. 1.
Annotation: Básně.
Article
35
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2018, č. 94, 19. 3.
Annotation: Básně.
Article
36
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 182, 8. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 32, s. 3
Annotation: Haiku.
Article
37
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 79, 3. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 14, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 14, 3. 4.
Annotation: Úryvky z deníkově laděné knihy. Knižně vyšlo pod názvem "Momentky Momentky?" (2019).
Article
38
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 10, 10. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
39
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 165, 19. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 28, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
40
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2015, č. 79, 19. 9.
Annotation: Básně a próza.
Article