By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 2, 1991, č. 16, srpen, s. 12
Annotation: Recenze; též o knize: Chuchma Josef, Zpověď muže v ohrožení, Rozhovor s Michaelem Kocábem.
Article
42
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 2, 1991, č. 19, září, s. 12
Annotation: Recenze čísel 13-16.
Article
43
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 3, 1992, č. 8, 17. 2., s. 40
Annotation: Recenze stylizovaná jako dopis básníkovi.
Article
44
In: Kavárna A.F.F.A.. -- ISSN 0862-8068. -- R. 1991, č. 2, s. 29-30
Annotation: Úvaha k otištěným básním ze sbírky Juvenilie Ladislava Klímy, J. Picka, Praha 1941.
Article
45
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 227, 26. 9., s. 10
Annotation: Polemika s fejetonem L. Vaculíka připomínající (podle Breziny zfalšovaný) konkurs na místo šéfredaktora LtN v létě 1999; v rubrice Dopisy redakci.
Article
46
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 20, 2009, č. 2, 5.-11. 1., s. 10
Annotation: Glosa k úvaze B. Doležala (inspirované výměnou dopisů Just-Mahler v Lidových novinách), denunciantsky citující z někdejší poznámky V. Justa...
Article
47
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 35, 28. 8., s. 44-45
Annotation: O I. M. Jirousovi, kterého I. B. navštívil v místě jeho bydliště v Prostředním Vydří na Vysočině.
Article
48
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 50, 17. 12., s. 2
Annotation: Polemika s Justovou Úvahou posttelevizní (LtN č. 46/1997) o ekologické debatě v televizi.
Article
49
In: Koktejl. -- ISSN 1210-4353. -- Roč. 22, 2013, č. 12, prosinec, s. 92-97
Annotation: Reportáž z Teheránu o orientálních kobercích. Se zmínkou o povídce K. Čapka.
Article
50
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 6, 1995, č. 32, 28. 7., s. 49
Annotation: Komentář k ukončení vydávání.
Article
51
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1996, č. 31, květen, s. 127-133
Annotation: O spiritismu v Podkrkonoší na konci 19. a na začátku 20. století; mj. o: Sezemský Karel (1860-1936), spisovateli a redaktorovi časopisu Posel záhrobní,...
Article
52
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 7, 16. 2., s. 71
Annotation: Článek o změnách ve vedení Literárních novin a jejich zvyšující se politické orientaci.
Article
53
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 60, 2016, č. 93, 13. 5., příl. Ego!, roč. 2, č. 19, s. 14-19
Ego!. -- 12. 5. 2016
Annotation: Článek o antikvariátech, zákaznících, výdělcích a českém knižním trhu.
Article
54
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 48, 27. 2., příl. Víkend Dnes, č. 9, s. 16-19
Annotation: Článek zamýšlející se nad otázkou, zda je Švejk symptomem národní povahy.
Article
55
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 24, 13. 9., s. 4-5
Annotation: Recenze; též recenze románu Žáček Jan Nesklopím očí svých (o roce 1884).
Article
56
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1995, č. 28, květen, s. 138
Annotation: Poznámka k textu Voloďa Antichrist (s. 139-152), který vznikl koláží alegorické pohádky J. Hostáně Jak Voloďa přemohl krutého cara a mystického...
Article
57
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1998, č. 38, září, s. 267-270
Annotation: Úvodní poznámka k výběru ze školních čítanek od Rakouska do listopadu 1989, připravenému I. Brezinou a uveřejněnému pod názvem Stavíme...
Article
58
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 1, 1990, č. 14, 1. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
59
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 29, s. 66-67
Annotation: Též o: Syrovátka Jiří, Nezapadá slunce nad Zapadákovem, Groteskní romaneto, Mladá fronta, Praha 1992; Novák Jan, Striptease Chicago, Mladá fronta,...
Article
60
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 30, s. 59-60
Annotation: Recenze knih: Dolejšek Ivan, Pár kapek času, Knihkupectví u Pavelků, Praha 1992; Kučera Ilja ml., Když už jsem se narodil, Pražská imaginace,...
Article