By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
62
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 284, 7. 12., příl. Víkend Dnes, č. 47, s. 12-15
Annotation: Rozhovor s neurologem M. J. Stránským o významu čtení knih.
Article
63
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 39, 20. 9., s. 40-42
Annotation: Rozhovory; proloženo komentáři: Bílek Petr A.
Article
64
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 3, 1992, č. 29, 13. 7., s. 22
Annotation: Výňatky z diskuse se soukromými nakladateli: Toušek Miroslav, Bergrová Zdenka, Kadlec Václav, Zadrobílek Vladislav.
Article
65
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 5
Annotation: S nakladatelem londýnského nakladatelství Rozmluvy o jeho záměru přenést činnost do Prahy.
Article
66
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 212, 10. 11., s. 5
Article
67
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 1, 1990, č. 4, únor, příl. lit. příl. Slova, č. 1, s. 4
Annotation: O jeho publicistických knihách.
Article
68
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 1, 1990, č. 9, 10. 5., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
69
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 1, 1990, č. 13, 4. 7., příl. Slova, č. 3, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
70
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 3, 22. 3., s. 13
Annotation: Rozhovor s bohemistou, překladatelem.
Article
71
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 2, 1991, č. 17/18, květen/červen, s. 54-56
Annotation: Rozhovor; k otištěným ukázkám z poezie (s. 56-57).
Article
72
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 2, 1991, č. 35, 27. 8., s. 26-28
Annotation: Rozhovor se začínajícím básníkem.
Article
73
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 2, 1991, č. 18, září, s. 12
Annotation: O pořadech básnických a prozaických prvotin 80. let.
Article
74
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 9, 1998, č. 42, 15. 10., s. 65
Annotation: Rozhovor o Kulturní nadaci Martina Pluháčka.
Article
75
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 9, 1998, č. 5, 29. 1., s. 50-52
Annotation: Rozhovor; mj. o psaní písňových textů pro skupinu Olympic.
Article
76
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 65, 17. 3., příl. Víkend, č. 11, s. 12-[15]
Annotation: Rozhovor s P. Mandysem o současné české literatuře a čtenářství; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 12).
Article
77
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 8, 25. 2., s. 38-39
Annotation: Článek; mj. o kulturní revui Kavárna A.F.F.A., kterou M. M. vydává.
Article
78
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 35, 22. 8., s. 19-21
Annotation: Rozhovor.
Article
79
Other Authors: '; ...Brezina, Ivan, 1967- xx0010244...
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 1, 1990, č. 20, 5. 11., s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article