By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 8, 11. 1., s. 6
Annotation: Recenzní poznámka k edici Květy české poezie.
Article
182
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 234, 6. 10., s. 2
Annotation: Článek o nejznámějších dílech Jakuba Arbesa.
Article
183
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 236, 8. 10., s. 2
Annotation: Článek o básnickém díle V. Hálka.
Article
184
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 237, 9. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
185
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 248, 22. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
186
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 60, 12. 3., s. 2
Annotation: Článek k 19. výročí úmrtí A. Jiráska.
Article
187
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 49, 26. 2., s. 2
Annotation: Studie o úkolech české literatury a literární vědy.
Article
188
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 52, 2. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
189
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 130, 4. 6., s. 2
Annotation: Medailon S. K. Neumanna.
Article
190
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 102, 1. 5., s. 2
Annotation: Článek o české poezii oslavující první máj.
Article
191
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 104, 4. 5., s. 2
Annotation: Zpráva o konání besedy s básníky iniciované Svazem československých spisovatelů.
Article
192
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 75, 29. 3., s. 2
Annotation: Medailon J. Wolkera.
Article
193
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 122, 25. 5., s. 4
Annotation: Článek o vztahu Komunistické strany a literatury.
Article
194
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 133, 8. 6., s. 2
Annotation: Úvaha o poezii jakožto prostředku "boje za mír".
Article
195
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 211, 8. 9., s. 2
Annotation: Medailon J. Fučíka.
Article
196
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 214, 12. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
197
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 304, 29. 12., s. 3
Annotation: Článek o poezii oslavující život a dílo J. V. Stalina.
Article
198
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 233, 4. 10., s. 2
Annotation: Úvahy nad četbou a nad českými autory a jejich díly.
Article
199
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 271, 18. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
200
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 273, 21. 11., s. 6
Annotation: Medailon K. J. Erbena.
Article