By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 70, 23. 3., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Komentář k vydávání díla V. Nezvala v edici Česká knižnice v ediční úpravě M. Blahynky.
Article
62
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 87, 13. 4., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Glosa k dostupnosti sebraných spisů významných českých spisovatelů, např. k dílu J. Haška.
Article
63
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 99, 27. 4., příl. Víkend, s. 35
Annotation: Glosa k vlně knižních slev na tituly některých nakladatelství (Prostor, Torst).
Article
64
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 99, 27. 4., příl. Víkend, s. 33
Annotation: Recenze.
Article
65
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 109, 11. 5., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Komentář k udělení cen Magnesia Litera a faktu, že v posledních letech získává cenu Kniha roku většinou próza, která nezískala hlavní cenu...
Article
66
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 109, 11. 5., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Recenze.
Article
67
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 115, 18. 5., s. A10
Annotation: Soubor glos obsahující nekrolog k úmrtí M. Pohorského 11. 5. 2013 v Praze ve věku 84 let.
Article
68
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 127, 1. 6., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Zpráva o vydávání sebraných spisů F. Listopada v nakladatelství Dauphin, v ediční přípravě M. Jareše.
Article
69
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 154, 3. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
70
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 187, 11. 8., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Článek o edici Česká knižnice.
Article
71
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 193, 18. 8., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Recenze dvou níže uvedených knih.
Article
72
73
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 234, 6. 10., příl. Víkend, s. 41
Annotation: Recenzní glosa k typografické a ediční úpravě vydání níže uvedené knihy G. Flauberta v novém překladu (srovnání s předchozími vydáními).
Article
74
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 234, 6. 10., příl. Víkend, s. 38-39
Annotation: Recenze knihy o spolupráci spisovatele J. Muchy s StB.
Article
75
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 41, 8.-14. 10., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
76
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 18/19, 29. 4., s. 55
Annotation: Recenze knihy vyznamenané cenou Magnesia Litera jako objev roku.
Article
77
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 104, 4. 5., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Glosa k rozhlasové četbě z díla J. Haška v podání O. Kaisera a režii M. Jahodové (stanice Český rozhlas 3 - Vltava).
Article
78
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 115, 18. 5., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Glosa k vydání dalšího svazku sebraných spisů Jana Kameníka.
Article
79
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 145, 22. 6., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Zpráva o ukončení činnosti autora - redaktora kulturní rubriky Kavárna sobotní přílohy MF Dnes J. Chuchmy a plánované proměně rubriky.
Article
80
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 211, 8. 9., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Recenzní glosa k edici Alrúna.
Article