By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 7, s. 1094-1100
Annotation: Studie o významu díla Julia Fučíka pro soudobou literaturu; vztah Fučíka k SSSR; marxisticko-leninská interpretace Fučíkova místa v dějinách...
Article
22
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1586-1588
Annotation: Recenze.
Article
23
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1594-1595
Annotation: Zpráva o vydání básní dělnických autorů ve sborníku "Z jednoho revíru", který vydalo Krajské nakladatelství v Ústí nad Labem; tohoto příkladu...
Article
24
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 283-304
Annotation: Stať o literární kritice inspirovaná statěmi Julia Fučíka, autor uvádí do souvislosti osobnost kritika s důvěryhodností a kvalitou posudku...
Article
25
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 16, 24. 5., s. 5-6
Annotation: Rozbor Bieblovy poslední sbírky vyznamenané státní cenou; s portrétní kresbou V. Tittelbacha (s. 5).
Article
26
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 34, 21. 8., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
27
28
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 7, 19. 2., s. 10
Annotation: Komentář k poezii zasílané do redakce Kultury. Otištěny básně uvedených autorů.
Article
29
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 216, 12. 9., s. 3
Annotation: Článek o vztahu sovětských občanů k J. Fučíkovi.
Article
30
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 17, 25. 4., s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
31
32
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 26, 27. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
33
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 22, 30. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
34
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 27, 4. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
35
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 31, 1. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
36
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 39, 26. 9., s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
37
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 48, 28. 11., s. 3
Annotation: Polemika s názory J. Grossmana (Na thema tří knih, Nový život č. 7), J. Janů (Několik poznámek k současné české poezii, Nový život č. 7)...
Article
38
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 10, s. 1547-1576
Annotation: Projev ze schůze sekce kritiků a básníků Svazu československých spisovatelů rekapitulující vývoj československé poezie v r. 1951 vyzdvihující...
Article
39
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 12, s. 1869-1894
Annotation: Pokračování studie rekapitulující vývoj nové československé poezie v r. 1951. Ze začínajících básníků autor vyzdvihuje zejména Marii Kratochvílovou,...
Article
40
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 7, 22. 3., s. 4
Annotation: O možnosti politického zneužívání "generačního problému" s odvoláním (s citací úryvku) na článek J. Fučíka Přestárlé umění (Nová...
Article