By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 259, 8. 11., s. 14
Annotation: Medailon K. Biebla.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 277, 29. 11., s. 14
Annotation: Medailon B. Strnadela.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 283, 6. 12., s. 14
Annotation: Medailon J. Brdečka.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 294, 19. 12., s. 14
Annotation: Vzpomínka na J. Halase z připravované knihy "Slavné osobnosti".
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 2, 3. 1., s. 14
Annotation: Medailon E. Bondyho.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 1, 2. 1., s. 14
Annotation: Medailon K. Lhotáka a vzpomínka na autorovu setkání s touto osobností, která bude publikována v knize "Slavné osobnosti".
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 8, 10. 1., s. 14
Annotation: Medailon A. Staška.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 20, 24. 1., s. 14
Annotation: Medailon J. Johna.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 25, 30. 1., s. 14
Annotation: Vzpomínka na G. Skýpala z připravované knihy "Slavné osobnosti".
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 31, 6. 2., s. 14
Annotation: Zpráva pro čtenáře rubriky V. Ebra, ve které otiskoval své vzpomínky z chystané knihy "Slavné osobnosti". V. Ebr se odmlčí kvůli zhoršenému...
Article
11
In: Knihy a lidé kolem nich. -- Roč. [2], 1965, prosinec, s. 9-10
Annotation: Úvaha o vztahu mládeže k poezii, mj. zmíněna edice "Klub přátel poezie".
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 230, 4. 10., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o J. Nohovi.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 271, 22. 11., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o V. Řezáčovi.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 50, 3. 12., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o K. Jiráčkovi.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 50, 28. 2., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o J. Pištorovi.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 51, 1. 3., s. 14
Annotation: Hádanka; připojen citát K. Biebla.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 39, 15. 2., s. 14
Annotation: Hádanka, kdo do roku 1945 psal pod jménem Zdeněk Dlouhý.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 44, 21. 2., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o F. Cacákovi.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 45, 22. 2., s. 14
Annotation: Hádanka.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 68, 21. 3., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o K. Havlů.
Article