By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 42, 11. 11., s. 2
Annotation: O olomouckém nakladatelství Alda, zaměřujícím se na kolibří vydávání nejrůznějších příruček.
Article
62
In: Týdeník Květy. -- ISSN 0862-898X. -- Roč. 3, 1993, č. 1, 1. 1., s. 26
Annotation: Glosa u příležitosti vydání.
Article
63
In: Týdeník Květy. -- ISSN 0862-898X. -- Roč. 3, 1993, č. 2, 7. 1., s. 26
Annotation: Recenzní glosa.
Article
64
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 12, 31. 3., s. 3
Annotation: O kvalitě knih vydávaných v nakladatelství Paseka, nakladatel: Horáček Ladislav.
Article
65
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 13, 7. 4., s. 3
Annotation: O nakladatelství HAK, majitelka: Kopecká Jaroslava, též Kopecká Slávka.
Article
66
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 15, 21. 4., s. 3
Annotation: Daniel Jiří; o jeho nakladatelské činnosti a edičních plánech.
Article
67
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 86, 10. 4., s. 8-9
Annotation: Arbesovo knihkupectví; rozhovor s jeho vedoucím.
Article
68
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 3, s. 82-84
Annotation: Arbesovo knihkupectví; rozhovor o vztahu mezi nakladatelem, knihkupcem a čtenářem.
Article
69
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 153, 30. 6., s. 3
Annotation: Rozhovor především o životě V. E. a jeho postoji k nacismu apod.
Article
70
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 6, červen, s. 61-62
Annotation: Kritika příručky pro maturanty, která obsahuje množství faktografických i pravopisných chyb.
Article
71
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 11, 14. 1., příl. Hobby magazín, s. 4-6
Annotation: Rozhovor s majitelem Arbesova knihkupectví.
Article
72
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 16, 1970, č. 24, 3. 2., s. 4
Annotation: Rozhovor s vedoucím prodejny o nejžádanější oblasti literatury.
Article
74
In: Jonáš. -- R. 1993/1994, č. 8, s. 19-20
Annotation: Informace o akci Knižní noc, která se bude konat 11. 5. v předvečer IV. mezinárodního knižního veletrhu v pražských knihkupectvích (uveden...
Article
75
In: Jonáš. -- R. 1993/1994, č. 10, s. 25-26
Annotation: Poznámka o knihách, o které je malý zájem: Žáček Jiří, Bajky nebajky; Brožek Lubomír, Rozhovory s nesmrtelnými; Šlitr Jiří.
Article
76
In: Severočeský regionální deník. -- Roč. 1, 1991, č. 107, 6. 9., s. 5
Annotation: Rozhovor. Arbesovo knihkupectví.
Article
77
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 94, 1991, č. 115, 20. 7., s. 4
Annotation: Rozhovor s knihkupcem, který je od května 1991 majitelem: Arbesovo knihkupectví.
Article
78
In: Noviny. -- Roč. 1, 1992, č. 68, 5. 6., příl. Neděle, č. 12, s. 19
Annotation: Glosa k jeho autogramiádě v Arbesově knihkupectví v Praze.
Article
79
In: Pražské noviny. -- Roč. 1, 1996, č. 25, 30. 9., s. 10
Annotation: Rozhovor k v pořadí druhé velké autogramiádě spisovatelů, pořádané V. E. 27. 9.
Article
80
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 221, 21. 9., s. 11
Annotation: Rozhovor s knihkupcem a organizátorem kulturních akcí především o jím pořádaných literárních večerech v Salmovské literární kavárně v...
Article