By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 19, 14. 11., s. 2-3
Annotation: Recenze v rubrice Dvakrát.
Article
202
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 17, 16. 10., s. 2
Annotation: Dvojrecenze.
Article
203
204
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 17, 18. 10., s. 2
Annotation: Dvojrecenze.
Article
205
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 1, s. 7-8
Annotation: Úvod k číslu zahrnujícímu především příspěvky ze sympozia Mýtus, mystifikace, kontrafaktuální historie (obrazová dokumentace ze sympozia...
Article
206
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 3, 7. 2., s. 2
Annotation: Dvojrecenze.
Article
207
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 16, 2. 10., s. 2
Annotation: Dvojrecenze v rubrice Dvakrát.
Article
208
209
In: Pulsy. -- ISSN 2336-6737. -- Roč. 1, 2014, č. 2, prosinec, s. 6-8
Annotation: Anketa se věnuje literární polemice.
Article
210
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 7, 15. 9., s. 84-87
Annotation: Diskuse nad knihou D. Zábranského.
Article
211
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 9, 15. 11., s. 70-73
Annotation: Diskuse nad knihou B. Bellové.
Article
212
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 8, 2002/2003, č. 1, listopad 2002, s. 18-19
Annotation: Referát o konferenci v rámci Bezručovy Opavy. - Připojen soubor ohlasů účastníků.
Article
213
215
Annotation: Sborník příspěvků ze semináře věnovaného literárním dílům oceněných v roce 2013, který proběhl 8. dubna 2014 na Katedře bohemistiky Filozofické...
Book
216
218