By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 4, srpen, s. 547-571
Annotation: Studie analyzující níže zmíněnou historickou prózu L. Fukse, zejm. její specifické místo ve Fuksově tvorbě, románové zobrazení konce epochy...
Article
82
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 15, 2011, č. 1, s. 63-64
Annotation: Recenze.
Article
83
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 12, 10. 6., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
84
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 14, 2010, č. 1, s. 53-58
Annotation: Interpretace filozofického a náboženského rozměru níže zmíněné prózy L. Fukse.
Article
85
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 14, 9. 9., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
86
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 6, 15. 3., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
87
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 8, 2016, n. 2, s. 76-88
Annotation: Literárněvědná studie o poetice M. Ajvaze.
Article
88
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 20, 1. 12., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
89
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2016, č. 66, podzim, s. 97-98
Annotation: Recenze.
Article
90
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 61-62
H7O [online]. -- 20. 12. 2016
Annotation: Recenze.
Article
91
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 11. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
92
93
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 6, 2014, č. 2, s. 171-172
Annotation: Referát o konferenci "Súčasné stredoeurópské podoby historického románu" (5.-6. 2. 2014, Bratislava).
Article
94
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 4, 2012, č. 4, s. 317-327
Annotation: Ukázková stať z kolektivní monografie V souřadnicích mnohosti.
Article
95
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 17-29
Annotation: Tematická analýza Fuksova románu, spojující "postavení jedince v totalitní společnosti a podivný příběh paní Mooshabrové".
Article
96
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 3, s. 105-107
Annotation: Recenze monografie M. Tichého.
Article
97
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 2, 2010, č. 4, s. 62-67
Annotation: Studie hledá důvody polistopadového ústupu historické prózy, její možné oživení spatřuje v konstruování alternativních vizí a verzí dějin.
Article
98
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 2, s. 83-86
Annotation: Soubor recenzí.
Article
99
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 1, s. 1-4
Annotation: Stať o životě a díle F. Langera.
Article
100
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 4, s. 189-194
Annotation: Dvě recenze na níže uvedené knihy.
Article