By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: My 46. -- ISSN 2336-8551. -- R. 1946, č. 20, 18. 5., s. 5
Annotation: Článek bilancuje poválečné fungování literárního provozu.
Article
62
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 8, 1957, č. 2, únor, s. 103-117
Annotation: Studie o soudobých inscenacích klasických českých divadelních her, které jsou na repertoáru Národního divadla.
Article
63
In: My 45. -- ISSN 2336-8551. -- R. 1945, č. 1, 15. 9., s. 4
Annotation: Článek o budoucnosti kultury a pokroku společnosti s mottem od J. Mukařovského.
Article
64
In: My 45. -- ISSN 2336-8551. -- R. 1945, č. 9, 24. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
65
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 5, 30. 10. 1958, s. 2
Annotation: Článek o režijní práci A. Radoka v oblasti divadla a filmu.
Article
66
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 4, 14. 10. 1959, s. 2
Annotation: Medailon L. Peška.
Article
67
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 9, 7. 12. 1960, s. 3
Annotation: Referát o brněnské výstavě "Jevištní výtvarnictví 1945-1960".
Article
68
In: Pro a proti '63. -- S. 64-70
Annotation: Zamyšlení nad vztahem divadla a diváka, které směřuje k otázce, jak a zda je možné v divadle zobrazit svět. Nejvíce oslovují diváky, zvláště...
Article
69
by Grossman, Jan, 1925-1993 jn19981001358{{{}}}}
Published Praha : Torst, 2013.
Obsah knihy
Annotation: První část dvousvazkové edice přinášející obsáhlý výbor z literárněkritických, teatrologických, obecněestetických a publicistických...
Book
70
by Grossman, Jan, 1925-1993 jn19981001358{{{}}}}
Published Praha : Torst, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Druhý svazek rozsáhlého výboru z publicistiky Jana Grossmana obsahuje divadelní stati a úvahy, kritické referáty, práce o scénografii a problematice...
Book
71
In: Aktiv. -- ISSN 2336-3185. -- Roč. 1, 1945, č. 1, s. 39
Annotation: Poznámky k článku A. Kántora.
Article
72
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 2, leden, s. 19-20
Annotation: Autor hodnotí soudobou básnickou produkci (mladých autorů).
Article
73
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 3, únor, s. 19-21
Annotation: Stať o soudobé básnické tvorbě mladých českých básníků a o moderní literatuře (umění) v širším smyslu.
Article
74
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 4/5, březen/duben, s. 14-19
Annotation: Autor se zamýšlí nad vývojem moderního umění (od konce 19. století) a nad hlavními uměleckými tendencemi.
Article
75
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 6, červen, s. 13-18
Annotation: Studie o tzv. synthetické ideologii v umělecké kritice.
Article
76
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 6, červen, s. 23-24
Annotation: Komentář k soudobým debatám a polemikám o kultuře, umění a ideologii (např. mezi K. Bednářem a J. Morákem).
Article
77
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, 15. 4. 1946, s. 126-131
Annotation: Jan Grossman se ve své stati zaměřuje na generaci, jež podle jeho slov válku prožívala nikoli jako předěl, nýbrž "počátek", na generaci, jež...
Article
78
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 2, 15. 6. 1946, s. 302-305.
Annotation: Recenze.
Article
79
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 2, 1948, č. 1, 14. 1., s. 15-24.
Annotation: Studie.
Article
80
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 2, 1948, č. 1, 14. 1., s. 44-47.
Annotation: Studie se vztahuje ke čtyřem exilovým románům E. Hostovského.
Article