By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 2, 1948, č. 1/2, 19. 2., s. 111-115.
Annotation: J. Grossman se ve své stati věnuje nejnovějším sbírkám F. Hrubína a I. Blatného.
Article
82
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 2, 1948, č. 2, 19. 2., s. 130-131.
Annotation: Text J. Grossmana se vztahuje k odpovědi V. Volavky na debatním večeru o fašismu a umění pořádaném Antifašistickou společností v Praze. Jeden...
Article
83
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 3, 1948, č. 1, 21. 10., s. 37-45.
Annotation: Recenze.
Article
84
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 70, 23. 3., s. 7
Annotation: Recenze knihy.
Article
85
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 87, 13. 4., s. 5
Annotation: Recenze knihy.
Article
86
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 133, 8. 6., s. 7
Annotation: Recenze dramatu inscenovaného v Národním divadle.
Article
87
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 174, 27. 7., s. 7
Annotation: Článek o protektorátní tvorbě Fr. Halase.
Article
88
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 297, 21. 12., s. 7
Annotation: Recenze knihy.
Article
89
In: My 47. -- ISSN 2336-8551. -- R. 1947, č. 19, 10. 5., s. 4
Annotation: Článek o povaze nejmladší básnické generace.
Article
90
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 93, 20. 4., s. 7
Annotation: Recenze knihy.
Article
91
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 171, 24. 7., s. 5
Annotation: Článek o periodickém sborníku v redakci K. Bednáře.
Article
92
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 24, 1968, č. 291, 25. 10., s. 4
Annotation: Rozhovor o příčinách jeho odchodu z Divadla Na zábradlí; též o odchodu V. H.
Article
93
In: Kruh. -- ISSN 0450-9641. -- R. 1958, č. 1, březen, s. 17-18, 20
Annotation: Recenze.
Article
94
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 21, 21. 5., s. 6
Annotation: Referát o několika inscenacích olomoucké činohry.
Article
95
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 7/8, červenec, s. 1-10
Annotation: Studie o úloze literární kritiky ve společnosti v poválečné době.
Article
96
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 7/8, červenec, s. 32-34
Annotation: Poznámky k tématu francouzského kulturního vlivu v českém prostředí (mj. avantgardní a existencialistické vlivy).
Article
97
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 7/8, červenec, s. 35-36
Annotation: Diskusní příspěvek.
Article
98
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 7/8, červenec, s. 37-38
Annotation: Komentář k soudobé vyhrocené situaci debat o marxismu.
Article
99
In: Aktiv. -- ISSN 2336-3185. -- Roč. 1, 1945, č. 1, s. 7-21
Annotation: Pojednání o umění a uměleckém myšlení - mj. na základě historického kontextu pojmu "idealismus".
Article
100
In: Aktiv. -- ISSN 2336-3185. -- Roč. 1, 1945, č. 1, s. 38-39
Annotation: Kritické poznámky k soudobé komunistické levici a k neschopnosti pravice reagovat na aktuální dění věcně a kriticky.
Article