By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1945, č. 1, listopad, s. 16-20
Annotation: Studie o dialektickém materialismu v kritice, estetice a umění.
Article
102
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 9, 1958, č. 2, únor, s. 98-114
Annotation: Studie o divadelním a filmovém režisérovi A. Radokovi a jeho divadelních inscenacích světových i českých dramat, které ve druhé polovině 50....
Article
103
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 10, 1959, č. 5, květen, s. 363-375 - č. 6, červen, s. 417-440
Annotation: Studie o vztahu divadla a filmu a výrazových (zobrazovacích) prostředcích, které obě umělecké sféry mají k dispozici.
Article
104
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 1, leden, s. 5-15 - č. 2, únor, s. 86-91
Annotation: Referát o aktuálním dění ve Státním divadle v Brně.
Article
105
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 1, leden, s. 39-41
Annotation: Recenze.
Article
106
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 9, 1958, č. 3, březen, s. 181-184
Annotation: Článek o scénografické činnosti V. Nývlta v D 34.
Article
107
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 23, 24. 5. 1961, s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
108
109
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 200, 28. 8., s. 5
Annotation: Článek o díle americké spisovatelky Anais Ninové.
Article
110
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 231, 3. 10., s. 5
Annotation: Článek o americkém románu.
Article
111
In: My 46. -- ISSN 2336-8551. -- R. 1946, č. 31, 3. 8., s. 5
Annotation: Článek o vývoji surrealismu ve Francii a Československu.
Article
112
In: My 46. -- ISSN 2336-8551. -- R. 1946, č. 32, 10. 8., s. 5
Annotation: Článek o nejmladší generaci surrealistů.
Article
113
In: My 47. -- ISSN 2336-8551. -- R. 1947, č. 10, 8. 3., s. 4
Annotation: Citace článku z Lidové kultury o zániku revue Generace.
Article
114
In: My 46. -- ISSN 2336-8551. -- R. 1946, č. 28, 13. 7., s. 5
Annotation: Recenze
Article
115
In: My 46. -- ISSN 2336-8551. -- R. 1946, č. 29, 20. 7., s. 5
Annotation: Článek o problematice zejména marxistické kritiky.
Article
116
In: My 46. -- ISSN 2336-8551. -- R. 1946, č. 33, 17. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
117
In: Knihy 92. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 2, 1992, č. 6, 17. 2., s. 8
Annotation: Rozhovor; u příležitosti vydání výboru ze studií J. G. Analýzy (Praha, Čs. spisovatel 1991).
Article
118
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 9, 1958, č. 7, září, s. 481-491 - č. 9, listopad, s. 682-694
Annotation: Studie o soudobém divadelním dění a divadelní práci v Národním divadle.
Article
119
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 17, 29. 3. 1961, s. 8
Annotation: Referát o aktuálních inscenacích ve Slováckém divadle.
Article
120
by Grossman, Jan, 1925-1993 jn19981001358{{{}}}}
Published Praha : Čs. spisovatel, 1991.
Annotation: Výbor ze studií, úvah a kritik z oblasti literatury a divadla obsahuje mj. stati O krizi v literatuře (1956, s. 9-21); Kapitoly o Jaroslavu Haškovi...
Book