By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 9, listopad, s. 485-494
Annotation: Stať o jevištním výtvarnictví a jeho proměnách v letech 1945-1960.
Article
122
In: Dílna Hölderlinova. -- s. 109
Annotation: Svazek veršů napsaných většinou v ruzyňském vězení obsahuje tři samostatné básnické sbírky J. H., vydané samizdatově v České expedici...
Book Chapter
123
In: Zahradní slavnost. -- s. 20-28
Annotation: Studie zabývající se vztahem Zahradní slavnosti a české pohádky a mýtu; - kromě textu hry v inscenační úpravě D. D. Pařízka obsahuje program...
Book Chapter
124
In: Kruh. -- ISSN 0450-9641. -- R. 1958, č. 2, červen/červenec, s. 50-54
Annotation: Anketa.
Article
125
126
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 4, 2000, č. 1, s. 250-291
Annotation: Úplný přetisk sborníku (podzim 1946, nestránkováno) s texty vzniklými koncem války (básně F. Listopada a J. Hořce, poznámky J. Grossmana /podepsány...
Article
127
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 19, 2008, č. 2, s. 121-128
Annotation: Záznam debaty o situaci v Československu, jež proběhla v římské redakci týdeníku L'Espresso.
Article
128
Annotation: Kompletní bibliografie E. P. (1286 záznamů), s oddíly: Primární bibliografie (s. 9-134, 684 zázn.); Sekundární bibliografie (s. 135-203, zázn....
Book
130
131
In: Hry. -- s. 979-1041
Annotation: Ediční poznámka k souboru her obsahující přetištěné předmluvy a doslovy k předchozím vydáním her V. Havla (viz rozpis).
Book Chapter
132
134
Annotation: Závěrečný svazek obsahuje kromě dodatků k předchozím pěti svazkům: Svědectví současníků (s. 13-34), Inscenace (s. 35-54), Interpretace (s....
Book
137