By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 23, 1986, s. [1]
Annotation: Článek o básni I. Skály, v níž se básník vyznává z obdivu k základní stalinistické příručce "Dějiny VKS(b)", která už se ovšem dlouho...
Article
22
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 23, 1986, s. [1]-2
Annotation: Článek o prorežimní konformitě a prospěchářství střední - tzv. "sýsovsko-žáčkovské" - literární generace soustředěné okolo literární...
Article
23
24
25
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 25, 1986, s. [1]
Annotation: Krátká glosa k obměnám ve vedení SSM; autor především glosuje intervenci tajemníka SSM a zároveň ředitele nakladatelství Mladá fronta K....
Article
26
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 27, 1986, s. [1]-2
Annotation: Článek ve stručnosti rekapituluje hlavní nástroje ediční politiky po roce 1948, jimiž se dospělo k centralizaci knižní kultury v socialistickém...
Article
27
28
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 28, 1986, s. [1]-2
Annotation: Glosa k servilnosti básnické tvorby M. Floriana; citováno je z "fantasmagorické" básně, v níž se básník rozhodl zpracovat údajnou Leninovu návštěvu...
Article
29
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 28, 1986, s. [1]
Annotation: Článek se v souvislosti s výročím narození F. Halase a J. Seiferta ohlíží za dvěma samizdatovými tituly - za monografií "Rozloučení s Jaroslavem...
Article
30
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 30, 1987, s. [1]-2
Annotation: Epigramy.
Article
31
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 29, [1986], s.[1]-3
Annotation: Článek rekapituluje dějiny mnichovského exilového nakladatelství Poezie mimo domov vedeného D. Strožem; v úvodu je stručně nastíněn vývoj...
Article
32
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 31, 1987, s. [1]-3
Annotation: Recenze té, dle autora, nejhorší ("Kontinuita" od I. Skály) a nejlepší knihy ("Ke komu mluvím dnes" od V. Vokolka) z recentně vydaných; s citacemi...
Article
33
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 32, 1987, s. [1]
Annotation: Článek se v souvislosti s deseti lety uplynulými od vzniku Charty 77 ohlíží za básnickou sbírkou J. Čecha, jež byla bezprostředně inspirována...
Article
34
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 32, 1987, s. [1]
Annotation: Epigramy.
Article
35
36
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 32, 1987, s. [1]-2
Annotation: Zpráva o nadprodukci a inflaci slova v nakladatelství Československý spisovatel, jež se v souvislosti s mnohočetnými spisovatelskými jubiley pustilo...
Article
37
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 33, 1987, s. [1]-2
Annotation: Recenze té, dle autora, nejhorší ("Z kulturních zápasů" od L. Štolla) a nejlepší knihy ("Rozloučení s Jaroslavem Seifertem" od Z. Hrubého)...
Article
38
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 34, 1987, s. 2
Annotation: Glosa k Taufrově v Rudém právu posmrtně vydané básni "List do kroniky" poukazuje na ediční osud tohoto textu: Taufer zamýšlel svou báseň vydat...
Article
39
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 35, 1987, s. [1]
Annotation: Báseň; s věnováním Jazzové sekci a s datací 6. srpna 1986.
Article
40
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 35, 1987, s. [1]
Annotation: Zpráva o rozepisování dvou Kalistových knih v samizdatové edici Česká expedice - ta Kalistovi posmrtně vydala básnickou sbírku "Veliká noc"...
Article