By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 43, 1987, s. [1]-2
Annotation: Portrét zesnulého režimního básníka, překladatele a politického činitele J. Taufra se z autorova díla zaměřuje především na cyklus útočných...
Article
62
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 43, 1987, s. 2
Annotation: Kratičká zpráva o nevydání - redakčně již připravené - Halasovy korespondence v Československém spisovateli z podnětu I. Skály, J. Pilaře...
Article
63
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 43, 1987, s. 2
Annotation: Glosa k apelu L. Feldeka československým spisovatelům, aby byli svědomím národa; předneseno na III. sjezdu Svazu československých spisovatelů...
Article
64
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 44, 1987, s. [1]
Annotation: Epigramy.
Article
65
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 46, 1987, s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
66
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 46, 1987, s. [1]
Annotation: Glosa k vydání prvního dílu "Lexikonu české literatury", nad jehož nedostatky se v dobovém tisku pozastavovala i redakce Rudého práva; autor...
Article
67
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 48, 1987, s. [1]-2
Annotation: Glosa k přičinlivosti M. Floriana, který v souvislosti s chystanou návštěvou generálního tajemníka KSSS v Praze otiskl v Literárním měsíčníku...
Article
68
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 48, 1987, s. 2
Annotation: Epigramy; epigram "Pád" s datací 17. 12. 1987.
Article
69
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 49, 1988, s. [1]
Annotation: Článek se v souvislosti s uvolněnou atmosférou Vánoc z r. 1987 zamýšlí nad možným uvolňováním i v oblasti redakčních mechanismů výběru...
Article
70
71
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 52, 1988, s. 2-3
Annotation: Obecná úvaha o postavení a podstatě poezie ve společnosti "přechodu", totiž ve společnosti z konce 20. století.
Article
72
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 55, 1988, s. [1]
Annotation: Glosa k režimní propagaci a k nadnesené sebeprezentaci básníků střední generace (tzv. Pětatřicátníci), kteří si, zaujímaje hlavní pozice...
Article
73
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 68, 1989, s. 2
Annotation: Glosa k básni "Manželství" M. Černíka poukazuje na neumělost a trapnost veršů předsedy Svazu československých spisovatelů.
Article
74
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 68, 1989, s. 2
Annotation: Zpráva o znovu vydání alba "Poezie a jazz", na němž později emigravší herci jako J. Tříska, J. Ostermann či J. Martínek recitovali jazzem inspirovanou...
Article
75
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 71, 1989, s. [1]
Annotation: Článek informující o bránění českým pasažérům vlaku Bohemia, kteří se 2. listopadu 1989 chtěli dopravit do polské Wroclavi, ve vykonání...
Article
76
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 71, 1989, s. [1]-2
Annotation: Glosa k rozhovoru E. Ševardnadzeho s A. Michnikem v polském deníku Gazeta Wyborcza - Ševardnadze zde v roli ministra zahraničních věci gorbačovského...
Article
77
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 74, 1989, s. [1]
Annotation: Básně J. Hořce převzaté z knihy, kterou autor vydal pod pseudonymem (J. Hynek).
Article
78
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 11, 19. 5., s. 2
Annotation: Báseň volným veršem.
Article
79
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 3, 11. 5., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
80
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 95, 29. 8., s. 3
Annotation: Báseň.
Article