By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 75, 29. 3., s. 15
Annotation: Článek.
Article
102
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 10, 2002, č. 49, srpen/září, s. 13-14
Annotation: Recenze.
Article
103
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 6, 2002, č. 1, s. 23-42
Annotation: O dění v Mladé frontě v uvedeném období; s kapitolami Panská 8, Mladá fronta 9.5.1945, Nezávislost?, Kultura se představuje [mj. o statích J....
Article
104
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 25, 31. 1., s. 9
Annotation: Rozhovor s předsedou správní rady Nadace pro postavení pomníku; pomník bude umístěn na Hradčanském náměstí a odhalen bude 7. 3. 2000.
Article
105
In: Mezi Huculy. -- s. 84-85
Annotation: Medailon autorky (patřící k okruhu Růženy Svobodové) ke knížce jejích lyrických próz inspirovaných několikerým pobytem na Podkarpatské Rusi...
Book Chapter
106
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 9, březen, s. 46-47
Annotation: Zamyšlení nad smyslem poezie.
Article
107
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 7, s. 64
Annotation: Nekrolog.
Article
108
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 4, 2000, č. 1, s. 242-249
Annotation: Vzpomínková studie o útocích L. Štolla a J. Taufra proti skupině dynamoarchistů v roce 1950; k úplnému přetištění sborníku Aktiv, sv. 1 (1946)...
Article
109
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 14, červen, s. 28-29
Annotation: Článek k 100. výročí narození.
Article
110
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 14, červen, s. 44-45
Annotation: Komentář k situaci na knižním trhu.
Article
111
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 278, 30. 11., příl. Salon, č. 194, s. 4
Annotation: Vzpomínka na snahy vydávat dílo J. Ortena.
Article
112
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 6, 2002, č. 2, s. 33-52
Annotation: O dění v Mladé frontě v uvedeném období; s kapitolami Spor o Ortena [o projektu Ortenových spisů v nakl. Mladá fronta, edici u V. Petra, V. Černém,...
Article
113
In: Nelogicky náměsíčná krajina. -- s. 79-89
Annotation: Převzato ze samizdatového vydání sbírky básní z let 1949-1967 (Česká expedice 1989, 18. sv. edice Lyrika Jaromíra Hořce), dodatečně dopsána...
Book Chapter
114
In: Bulletin plus. -- ISSN 1212-6195. -- R. 2003, č. 2, s. 14-15
Annotation: Vzpomínka J. Hořce na Univerzitní knihovnu; připojena jeho biografie, bibliografie a básně.
Article
115
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 11, 2003, č. 52, květen, s. 13-14
Annotation: Recenze; též o dalších autorových knižních pracích.
Article
116
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 11, 2003, č. 54, září, s. 9-10
Annotation: Nekrolog k úmrtí exilového politika a publicisty ve věku 79 let.
Article
117
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 11, 2003, č. 54, září, s. 10-11
Annotation: Vzpomínka k 5. výročí dobrovolného odchodu ze života.
Article
118
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 16, prosinec, s. 53-54
Annotation: Článek o soutěži a proslov.
Article
119
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 8, 2000, č. 37, březen, s. 20-21
Annotation: Medailon publicisty; s otištěným faksimile pozdravného dopisu jeho syna, žijícího v Monterey, California.
Article
120
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 150, 28. 6., s. 11
Annotation: Recenze.
Article