By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 106, 6. 5., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
142
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 119, 21. 5., s. 4
Annotation: Generační vzpomínka a medailón básníka, pseud. Klan Jiří, nar. 27. 10. 1917 Praha, zemř. 9. 4. 1984 Nizozemí. Též o dalších pseudonymech...
Article
143
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 121, 24. 5., s. 9
Annotation: Poznámka o veselohře, jejíž předlohou je: Sokol A. H., Starý vlastenec.
Article
144
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 119, 21. 5., Příloha Denního Telegrafu, s. 1 a 8
Annotation: První část vzpomínek na setkání, které pořádal prezident Beneš Edvard s mladými spisovateli a novináři; druhá část otištěna v Příloze...
Article
145
146
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 132, 6. 6., s. 9
Annotation: Přehled předchozích edičních projektů, mj. o editorské činnosti: Grossman Jan. - V podnázvu článku nesprávně označeno nakladatelství, spr....
Article
148
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 34, 10. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
149
150
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 106, 6. 5., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
151
152
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 130, 3. 6., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
153
154
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 171, 23. 7., s. 10
Annotation: Hodnotící článek v posledním čísle LD před jejím zánikem.
Article
155
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 5, 1995, č. 2, 3. 1., s. 6
Annotation: Recenze; publikaci napsali: Galík Josef, Machala Lubomír, Petrů Eduard, Podivínský Martin, Schneider Jan, Skalička Jiří, Štěrbová Alena.
Article
156
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 5, 1995, č. 24, 28. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
157
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 133, 10. 6., s. 9
Annotation: Mj. o časopise Univerzita Karlova a samizdatové edici Česká expedice.
Article
158
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 153, 3. 7., s. 4
Annotation: Recenze studie zabývající se kritickým vztahem předválečné české kultury k stalinismu.
Article
159
In: Úzkost. -- S. 85-86
Annotation: Poznámka o autorovi; vydáno podle samizdatového strojopisu (Česká expedice, řada poezie Asyl, sv. 9, 1983); redakčně upraveno 1989.
Book Chapter
160
by Hořec, Jaromír, 1921-2009 jk01042314{{{}}}}
Published [Brno] : Scholaris, [1992].
Annotation: Vzpomínková stať (poprvé opsána v roce 1989 jako 8. svazek řady Hlas v samizdatové České expedici); o vzájemném vztahu F. H. s otcem a o protihalasovských...
Book