By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Playboy. -- ISSN 0862-9374. -- Roč. 18, 2012, č. 12, prosinec, s. 108
Annotation: Poznámky o knihách. Mj. o knize M. Urbana.
Article
42
In: Playboy. -- ISSN 0862-9374. -- Roč. 19, 2013, č. 8, srpen, s. 116
Annotation: Anotace; mj. o knize J. Šrámkové.
Article
43
In: Playboy. -- ISSN 0862-9374. -- Roč. 19, 2013, č. 10, říjen, s. 116
Annotation: Anotace; mj. o uvedených knihách.
Article
44
In: Playboy. -- ISSN 0862-9374. -- Roč. 19, 2013, č. 7, červenec, s. 116
Annotation: Poznámky k vydání; mj. o uvedené knize.
Article
45
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 181, 4. 8., s. 18
Annotation: O připravovaných dalších 12 titulech edice (z české literatury jen: Ladislav Fuks, Spalovač mrtvol).
Article
46
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 201, 27. 8., s. 15
Annotation: Medailon v rubrice Reflektor; s mezititulky Kdo chvíli stál, již stojí opodál, Pražské jaro a vídeňský exil, Homo horlivus.
Article
47
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 205, 1. 9., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Minirecenze.
Article
48
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 217, 15. 9., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
49
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 217, 15. 9., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Minirecenze.
Article
50
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 217, 15. 9., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Minirecenze.
Article
51
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 221, 20. 9., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
52
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 229, 30. 9., příl. Pátek LN, s. 36
Annotation: Medailon L. Fukse u příležitosti vydání jeho románu v edici Světová literatura; se stručnou poznámkou o románu Je libo věneček, nebo rakvičku?...
Article
53
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 232, 4. 10., s. 18
Annotation: Zpráva o výsledcích 18. ročníku ceny.
Article
54
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 246, 20. 10., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Minirecenze.
Article
55
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 257, 3. 11., s. 5
Annotation: O pokračování edice; s mezititulky Pěna dní a Divoké palmy, Mechanický pomeranč a Čapek; se soupisem svazků 25-36 včetně dat vydání jednotlivých...
Article
56
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 285, 7. 12., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
57
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 2, 3. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
58
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 3, 4. 1., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
59
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 8, 10. 1., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
60
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 22, 26. 1., příl. Kulturní premiéry, s. 4
Annotation: O svazcích 37-48 edice; s tabulkou s daty vydání jednotlivých titulů.
Article