By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 3, 21. 1., s. 3
Annotation: Odpověď na otázku "Myslíte si, že ve veřejnoprávních a soukromých sdělovacích prostředcích zaznívají hlasy levicově orientovaných intelektuálů...
Article
22
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 4, 28. 1., s. 3
Annotation: Fejeton kritizující současné poměry, zejména v žurnalistice.
Article
23
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 5, 4. 2., s. 2
Annotation: Nekrolog historika.
Article
24
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 11, 18. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
25
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 13, 1. 4., s. 4
Annotation: O podnikatelských aktivitách K. Hvížďaly, "privatizátora" deníku Mladá fronta.
Article
26
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 14, 8. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
27
28
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 8, 20. 2., s. 1
Annotation: Reportáž o účasti na akcích spojených s vydáním polské monografie o J. Haškovi v prosinci 2003.
Article
29
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 22, 28. 5., s. 4
Annotation: O výstavě fotografií M. Jankoviče Obsluhoval jsem Bohumila Hrabala v pražské hospodě U Pinkasů; s citacemi z listu R. Pytlíka k výstavě.
Article
30
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 27, 2. 7., s. 1
Annotation: O údajném současném snižování významu E.F. Buriana z důvodu jeho komunistického přesvědčení; s citací vzpomínky J. Jodase, pracovníka...
Article
31
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 30, 23. 7., s. 2
Annotation: Recenze dvou hereckých životopisů.
Article
32
33
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 36, 8. 9., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
34
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 46, 25. 11., s. 2
Annotation: Recenze a vzpomínka na autorovo působení v redakci týdeníku Svět v obrazech.
Article
35
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 46, 25. 11., s. 3
Annotation: Medailon.
Article
36
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 46, 16. 11., s. 2-3
Annotation: Rozhovor; připojeny Hrabicovy vzpomínky na E. Bondyho a B. Hrabala z jeho knihy Jak jsem je potkal.
Article
37
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 47, 23. 11., s. 4
Annotation: Vzpomínka na F. Kožíka; z knihy Z. H. Jak jsem je poznal.
Article
38
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 51, 21. 12., s. 2
Annotation: Vzpomínka; z knihy Z. H. Jak jsem je potkal.
Article
39
40
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 2, 11. 1., s. 2
Annotation: Lamentace ze Setkání členů Unie českých spisovatelů.
Article