By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 16, 18. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
62
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 19, 2009, č. 124, 29. 5., s. 5
Annotation: Glosa v rubrice Na okraj.
Article
63
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 19, 9. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
64
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 26, 27. 6., s. 2
Annotation: Oslavný portrét připomínající mj. Strožem založenou literární cenu.
Article
65
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 37, 12. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
66
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 19, 2009, č. 284, 7. 12., příl. Naše pravda, č. 46, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
67
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2010, č. 22, 21. 10., s. 6
Annotation: Poznámka o udělení ceny L. Svobodovi in memoriam a o odmítnutí ceny J. Klímou na protest proti tomutu udělení.
Article
68
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 5, 4. 2., s. 2
Annotation: Vzpomínka na J. D. jako politika.
Article
69
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 7, 18. 2., s. 1 a 3
Annotation: Medailon V. Havla - politika.
Article
70
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 8, 25. 2., s. 2
Annotation: O produkci nakladatelství Mladá fronta po roce 1989.
Article
71
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 10, 11. 3., s. 2
Annotation: Nekrolog k úmrtí P. Vašáka.
Article
72
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 19, 9. 5., s. 2
Annotation: Nekrolog k úmrtí I. Mičky.
Article
73
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 27, 4. 7., s. 4
Annotation: Poznámka o blížícím se 130. výročí narození J. Haška a o skulpturách R. Dvořáka inspirovaných Haškovým dílem.
Article
74
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 146, 23. 6., s. 4
Annotation: O slavnosti spojené s udílením Ceny Vladislava Vančury, mj. bohemistovi J. Urbancovi.
Article
75
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 183, 6. 8., s. 4
Annotation: Komentář k odhalení pomníku J. Haška od J. Malejovského v Lipnici nad Sázavou; se snímkem z akce.
Article
76
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 6, 9. 2., s. 4
Annotation: Zlobná glosa vyjmenovávající mj. J. Rejžka, V. Justa, "Jiřího Steigerwalda".
Article
77
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 19, 10. 5., s. 3
Annotation: Úvaha zmiňující mj. setkání s B. Hrabalem 22. 2. 1990 a vlastní dvě knihy vzpomínek.
Article
78
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 23, 7. 6., s. 3
Annotation: Referát o konferenci pořádané Mezinárodní společností Jaroslava Haška a Společností pro oživení nesmrtelnosti Jaroslava Haška.
Article
79
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 32, 16. 8., s. 2
Annotation: Recenze; s redakční gratulací autorovi k padesátinám 19. 8.
Article
80
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 266, 12. 11., s. 5
Annotation: Glosa kritizující údajnou servilnost českých tištěných médií vůči V. Havlovi, zejména v souvislosti s ohlasem londýnské inscenace jeho hry.
Article