By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 212, 12. 9., s. 14
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 122, 22. 5., s. 5
Annotation: Báseň ze sbírky Hrajte si s námi.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 122, 22. 5., s. 5
Annotation: Báseň ze sbírky Mánesův orloj.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 122, 22. 5., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
5
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 297, 11. 12., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
7
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 184, 14. 8., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
9
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 155, 5. 12., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 46, 13. 11., s. 1081
Annotation: Báseň k příležitosti 75. výročí založení Národního divadla.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 9, červen 1957, s. 257-259
Annotation: O autorově rozhodnutí přestat (alespoň dočasně) psát dětskou poezii.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 10, září 1957, s. 289
Annotation: Blahopřání k narozeninám P. Bezruče.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 242, 6. 10., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 200, 22. 8., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 310, 24. 12., s. 4
Annotation: Báseň v rubrice Sluníčko našich pionýrů.
Article
17
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 227, 17. 9., s. 3
Annotation: Báseň ze sbírky Můj zpěv.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 233, 24. 9., s. 4
Annotation: Báseň v rubrice Sluníčko našich pionýrů.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 13, 16. 1., s. 5
Annotation: Báseň v rubrice Sluníčko našich pionýrů.
Article