By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 13, 16. 1., s. 5
Annotation: Báseň v rubrice Sluníčko našich pionýrů.
Article
22
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 22, 1947, č. 1/2, s. 8
Annotation: Recenze.
Article
23
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, listopad/prosinec, s. [15]
Annotation: Autor vzpomíná na J. Trnku.
Article
24
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 41, s. [1]
Annotation: Rozhovor o poslání poezie a Klubu přátel poezie.
Article
25
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 1, říjen 1956, s. 1
Annotation: Úvodní poznámka o poslání časopisu.
Article
26
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 111, 9. 5., s. [1]
Annotation: Úryvek z 3. zpěvu básnické skladby "Jobova noc" od F. Hrubína. Otištěno k 10. výročí konce 2. sv. války.
Article
27
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 135, 7. 6., s. 4
Annotation: Báseň pro děti.
Article
28
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 310, 25. 12., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
29
In: Básnický almanach. -- ISSN 0522-4616. -- Roč. [4], 1956, s. 7-8
Annotation: Autor se zamýšlí nad poezií a nad sepětím básníků a jejich tvorby se zemí.
Article
30
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [7], 1958, č. 16, 17. 4., s. [1]
Annotation: Báseň k úmrtí V. Nezvala.
Article
31
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 2, listopad 1956, s. 57-58
Annotation: Fejeton komentující autorovu vlastní knihu a její vznik.
Article
32
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 5, únor 1957, s. 143-144
Annotation: O autorových oblíbených ilustrátorech knih z dob jeho vlastního dětství.
Article
33
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 108, 9. 5., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
34
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 275, 1. 12., příl., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
35
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 34, 15. 6., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
36
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 110, 9. 5., s. 4
Annotation: Báseň ze sbírky Chléb s ocelí.
Article
37
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 102, 1. 5., s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
38
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 309, 25. 12., s. 7
Annotation: Báseň.
Article
39
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 67, 19. 3., s. 7
Annotation: Báseň pro děti ze sbírky "Říkejte si se mnou".
Article
40
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 9, 11. 1., s. 4
Annotation: Báseň. Na stránce otištěna fotografie autora.
Article