By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 47, 25. 11., příl. Kmen, č. 47, s. 2
Annotation: K 18. 11.
Article
42
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 43, 29. 10., příl. Kmen, č. 43, s. 9
Annotation: Otištění básně W. S. Horšovský Týn a básně: Lepka Gregor M., Plzeňské dny, a to v překladu: Hrubý J.
Article
43
In: Nová Pravda. -- ISSN 1803-1641. -- Roč. 2, 1991, č. 31, 6. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
44
In: Deník Nová Pravda. -- ISSN 1803-165X. -- Roč. 1, 1991, č. 115, 15. 10., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
45
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 13, 2. 4., příl. Kmen, č. 13, s. 3
Annotation: Diskusní příspěvek.
Article
46
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 38, 23. 9., příl. Kmen, č. 38, s. 2
Annotation: O šestém ročníku: Literární Františkovy Lázně; soutěž skončila 12. 9.
Article
47
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 42, 21. 10., příl. Kmen, č. 42, s. 2
Annotation: O společném semináři členů západočeského a východočeského literárního klubu.
Article
48
In: Obrazy obrazů. -- s. 3
Annotation: Úvod k souboru básní inspirovaných obrazy českých malířů 19. století.
Book Chapter
49
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2010, č. 2, s. 27-28
Annotation: Vzpomínka na L. Kunderu.
Article
50
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 7, 17. 2., s. 4-5
Annotation: Rozhovor, mj. o literárním životě v Plzni; s biografickou poznámkou (s. 5).
Article
51
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 7, 2008, č. 10, říjen, s. 25
Annotation: Medailon.
Article
52
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2008, č. 34, s. 102-105
Annotation: Pásmo věnované J. Hrubému obsahuje autorův medailon (s. 84-85), básně Hovory (s. 86-100) a rozhovor.
Article
53
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 8, 2009, č. 2, únor, s. 23-24
Annotation: Recenze.
Article
54
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 6, 2007, č. 5, květen, s. 12-15
Annotation: Vzpomínky.
Article
55
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 6, 2007, č. 5, květen, s. 30
Annotation: Recenze.
Article
56
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 6, červen, s. 52
Annotation: Nekrolog.
Article
57
58
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 6, 2007, č. 11, listopad, s. 14-15
Annotation: Vzpomínka k 120. výročí jeho narození.
Article
59
60
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2007, č. 1/2, s. 26-28
Annotation: Přetisk rozhovor s J. Hrubým u příležitosti jeho 65. narozenin.
Article