By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 4, duben, s. 26-27
Annotation: Medailon.
Article
62
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 50, 1969, č. 138, 14. 6., s. 4
Annotation: Rozhovor o tvorbě J. H.
Article
63
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 18, 1962, č. 43, 20. 2., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
64
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 74, 28. 3., příl. Kultura, duben '95, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
65
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 74, 28. 3., příl. Kultura, duben '95, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
66
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 97, 25. 4., příl. Kultura, květen '95, s. 20
Annotation: Recenze 3. svazku edice Tvary, přílohy časopisu Tvar.
Article
67
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 149, 27. 6., příl. Kultura, červenec '95, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
68
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 149, 27. 6., příl. Kultura, červenec '95, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
69
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 225, 26. 9., příl. Kultura, říjen '95, s. 20
Annotation: Referát; zúčastnili se: Chytilová Lenka a Josef Hrubý.
Article
70
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2015, č. 1, s. 48-49
Annotation: Článek o oblíbené knize J. Hrubého.
Article
71
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2015, č. 1, s. 50
Annotation: Článek o oblíbené knize J. Hrubého.
Article
72
73
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 14, prosinec 1958, s. 818
Annotation: Báseň.
Article
74
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 3, 15. 1., s. 71
Annotation: Báseň.
Article
75
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 6, 18. 6., s. 124-125
Annotation: Rozhovor, mj. o sběratelství kaligramů a rukopisů, výtvarné činnosti a válce.
Article
76
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 1, leden, s. 26-27
Annotation: Medailon k výročí.
Article
77
78
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2016, č. 1, s. 21-22
Annotation: Článek o oblíbené knize J. Hrubého.
Article
79
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2016, č. 1, s. 22-23
Annotation: Článek o oblíbené knize J. Hrubého.
Article
80
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2016, č. 1, s. 26-27
Annotation: Medailon J. Koenigsmarka u příležitosti 100. výročí jeho narození.
Article