By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: O času a ohni. -- s. 195-196
Annotation: Doslov; - s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. 198, s fot.).
Book Chapter
42
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 17, 18. 10., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
43
45
In: Sborník '97. -- R. 1997, červen, s. 27-38
Annotation: Přehledová stať, mj. o činoherním repertoáru, uváděném od konce dvacátých let.
Article
46
by Janáček, Jiří, 1927- jk01050737{{{}}}}
Published Liberec : Technická univerzita - Fakulta pedagogická, Katedra českého jazyka a literatury, 1997.
Annotation: Výběr textů z české i světové literatury, rozčleněný do tematických jednotek podle žánrů: Ukolébavka (Píseň), Bajka, Balada, Pohádka,...
Book
47
In: Romaneta. -- s. 215-217
Annotation: Doslov; svazek obsahuje romaneta: Akrobati, Lotr Gólo.
Book Chapter
48
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 113
Annotation: Recenze.
Article
49
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2008, č. 27, s. 24
Annotation: Nekrolog.
Article
50
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2008, č. 27, s. 29-31
Annotation: Vzpomínka formou prozaického textu.
Article
51
by Janáček, Jiří, 1927- jk01050737{{{}}}}
Published Liberec : Nakladatelství RK, 2010.
Annotation: Publikace o německém divadelním dění v Liberci (od nejstarších dob do postavení nové budovy 1883); - s předmluvou (s. 5) a oddíly: Od duchovních...
Book
52
In: Labyrint. -- R. 1995, č. 8, říjen, s. 18
Annotation: Recenze.
Article
53
In: Labyrint. -- R. 1996, č. 1, s. 33-34
Annotation: Recenze souboru 4 kazet cyklu Úvod do světa literatury, uspořádaný V. Neskusilem, a trojkazetového kompletu Zvuková čítanka.
Article
54
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2017, č. 66 (4), s. 31-32
Annotation: Básně; připojen medailon (s. 32).
Article
55
In: Stříbrný vítr. -- s. 279-283
Annotation: Doslov; na s. 276-278 otištěn Doslov autorův, datovaný v Praze v listopadu 1919.
Book Chapter
56
57
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 7, 6. 4., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
58
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 20, 30. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
59