By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 26, 28. 6., s. 29
Annotation: Referát o akci pořádané v květnu Městskou knihovnou v rámci péče o literární dorost.
Article
22
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 14, červen, s. 26-27
Annotation: Zpravodajství o akci.
Article
23
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 184, 9. 8., s. 21
Annotation: Minirecenze v oddílu Literatura.
Article
24
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 14, červen, s. 42
Annotation: Nekrolog.
Article
25
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 14, červen, s. 76
Annotation: Fejeton o besedách s dětskými čtenáři a jejich přínosu pro autora.
Article
26
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 224, 25. 9., s. 22
Annotation: Biografická poznámka u příležitosti posmrtného vydání sbírky básní; v rubrice minirecenzí Literatura.
Article
27
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 17, 19. 10., s. 2
Annotation: Připomenutí jednoho z opomíjených spisovatelů - Zdeňka Koňáka.
Article
28
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 260, 8. 11., s. 26
Annotation: Minirecenze v rubrice Literatura.
Article
29
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 24, 29. 1., s. 24
Annotation: Minirecenze v rubrice Literatura.
Article
30
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 29, 3. 2., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
31
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 16, prosinec, s. 38-39
Annotation: Článek o průběhu setkání.
Article
32
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 5, 2001, č. 17, březen, s. 32-33
Annotation: Zpráva o výsledcích.
Article
33
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 5, 2001, č. 18, červen, s. 43-44
Annotation: Reportáž z udílení cen.
Article
34
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 5, 2001, č. 18, červen, s. 67-68
Annotation: Referát ze setkání.
Article
35
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 5, 2001, č. 19, září, s. 23
Annotation: Nekrolog.
Article
36
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 5, 2001, č. 19, září, s. 47
Annotation: Zpráva o odhalení pamětní desky.
Article
37
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 11, 17. 3., s. 2
Annotation: O pietním aktu na Olšanských hřbitovech 7. 3. k 200. výročí narození F. L. Č. (projev mj. V. Macura); v rubrice Krátce.
Article
38
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 63, 16. 3., s. 11
Annotation: Medailon.
Article
39
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 69, 23. 3., s. 11
Annotation: Medailon k jubileu 24. 3.
Article
40
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 76, 31. 3., s. 11
Annotation: Medailonek k jubileu 31. 3.
Article