By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 50, červen, s. 49-50
Annotation: Referát.
Article
62
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 51, září, s. 82-83
Annotation: Článek o činnosti občanského sdružení Zeyer a o prázdninovém autorském čtení (Na Lázni).
Article
63
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 284, 7. 12., s. 13
Annotation: Glosa k "vietnamskému" románu J. Cempírka; v rubrice Dopisy redakci.
Article
64
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 54, 2010, č. 11, listopad, příl. Kam, roč. 16, č. 11, s. 13
Annotation: Recenze.
Article
65
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 12, 2008, č. 46, červen, s. 19-20
Annotation: Glosa.
Article
66
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 21, 27. 5., s. 2
Annotation: Referát o konferenci o multinárodní literatuře v Záolží (Praha, 14. - 15. 5. 1998).
Article
67
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 123, 28. 5., s. 11
Annotation: Medailon básníka a rozhlasového redaktora.
Article
68
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 126, 1. 6., s. 16
Annotation: Fejeton v rubrice Poslední slovo.
Article
69
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 5, březen, s. 59-60
Annotation: Referát o školních časopisech a sbornících mladých autorů.
Article
70
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 189, 14. 8., s. 11
Annotation: Medailon k pětasedmdesátinám.
Article
71
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 6, červen, s. 35
Annotation: Referát o knižním veletrhu.
Article
72
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 45, 11. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o celostátní konferenci pořádané Obcí českých spisovatelů a Českou sekcí mezinárodní organizace autorů detektivních románů AIEP.
Article
73
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 46, 18. 11., s. 2
Annotation: Referát o 10. valné hromadě Obce spisovatelů 7. 11.
Article
74
75
76
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 19, 23. 1., s. 12
Annotation: Zpráva o udělení K. Erbové; s vyjmenování dosavadních laureátů od roku 1985.
Article
77
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 1, 1997, č. 1, březen, s. 5-6
Annotation: Referát o lužickosrbském večeru, který se konal 9. 1. v Ústí nad Labem a byl spojen s křestem antologie Strach o moudivláčka.
Article
78
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 1, 1997, č. 1, březen, s. 39
Annotation: Reakce na výrok J. Koláře na pohřbu B. Hrabala o neúčasti delegace Obce spisovatelů citovaný v článku U tygra se otvíralo hned po pohřbu (MF...
Article
79
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 25, 25. 6., s. 2
Annotation: Referát o 9. řádné valné hromadě 14. 6.
Article
80
In: Alternativa nova. -- Roč. 4, 1997/1998, č. 1, 20. 9. 1997, s. 11
Annotation: Biografická poznámka k otištěným dvěma básním ze sbírky. Autorka žije v USA.
Article