By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 43, 29. 10., s. 2
Annotation: Referát o 3. ročníku setkání slovenských, polských a českých spisovatelů.
Article
82
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 2 (7), 1997, č. 4, s. 27
Annotation: Úvaha nad besedami s dětskými čtenáři; stručně též o specifických rysech psaní veršů pro děti.
Article
83
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 11, 2007, č. 44, prosinec, s. 66-67
Annotation: Referát o setkání básníků.
Article
84
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 12, 2008, č. 45, březen, s. 68
Annotation: Glosa o V. Justlovi a jeho knize.
Article
85
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 76, 31. 3., s. 9
Annotation: Nekrolog k úmrtí ve věku nedožitých 100 let.
Article
86
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 14, 2010, č. 53, květen, s. 48-49
Annotation: Nekrolog.
Article
87
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 162, 15. 7., s. 11
Annotation: Glosa solidarizující se s glosou P. Vaňka, kriticky namířenou proti článku M. Jareše v Tvaru.
Article
88
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 1, 1. 1., s. 2
Annotation: Kritické výhrady čtenáře.
Article
89
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 16, 1965/1966, č. 1, září 1965, s. 34
Annotation: O besedě s B. H.
Article
90
In: Svoboda. -- Roč. 73, 1964, č. 262, 1. 11., s. 5
Annotation: S výňatky z rozhovoru.
Article
91
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 5, 1996, č. 41, 8. 10., s. 15
Annotation: Zpráva o mezinárodním setkání slovenských, českých, polských a německých básníků (Senica, 20. 9.).
Article
92
In: Noční mlha. -- S. 93-96
Annotation: Doslov.
Book Chapter
93
94
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 53, 2. 3., s. 16
Annotation: Král Petr; komentář v rubrice Poslední slovo, mj. o zneužití Krylova odkazu v předvolebním politickém boji.
Article
95
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 52, prosinec, s. 77-78
Annotation: Glosa.
Article
96
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 52, prosinec, s. 81-82
Annotation: Úvaha vyvolaná mystifikací J. Cempírka.
Article
97
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 1, červen, s. 11-12
Annotation: Recenze.
Article
98
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 7, 1986, s. 23-24
Annotation: Reportáž z blíže nespecifikované mše sloužené kardinálem Tomáškem jedné soboty "ke konci února" v chrámu sv. Víta na Pražském hradě psaná...
Article
99
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 19, 1969, č. 14, 3. 4., s. 6
Annotation: Reportáž; s výňatky z rozhovoru s V. P.
Article
100
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 11, 18. 3., s. 2
Annotation: Poznámka k výstavě o J. Rypkovi v Klementinu.
Article