By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 11, 18. 3., s. 2
Annotation: Poznámka o výstavě a kolokviu ve Francouzském institutu v Praze.
Article
102
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 104, 5. 5., s. 17
Annotation: Medailon k pětašedesátinám.
Article
103
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 18, 6. 5., s. 2
Annotation: Referát o udělení Ceny Egona Hostovského K. Švestkovi a Ceny Premia Bohemica O. Malevičovi a V. Kamenské 21. 4.
Article
104
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 1, 1997, č. 4, prosinec, s. 42-43
Annotation: Referát o setkání básníků.
Article
105
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 1, 1997, č. 4, prosinec, s. 43
Annotation: Poznámka mj. o mezinárodním literárně hudebním večeru.
Article
106
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 8, 24. 2., s. 2
Annotation: Poznámka k produkci v The Globe Bookstore & Coffeehouse (Praha) 17. 2.
Article
107
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 37, 13. 2., s. 16
Annotation: Gratulace k jubileu (padesátinám?).
Article
108
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 70 (4), s. 36-37
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
109
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 5, 2001, č. 20, prosinec, s. 60
Annotation: Referát o průběhu festivalu.
Article
110
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 6, 20. 2. 1997, s. 330
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
111
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 11, 14. 1., s. 8
Annotation: Minirecenze v oddílu Literatura.
Article
112
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 11, 2007, č. 42, červen, s. 65
Annotation: Článek o akci, kterou připravil V. Křivánek k výročí pražské čtvrti Břevnov (pásmo z veršů čtyř básníků, kteří v Břevnově bydleli).
Article
113
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 29. 1., s. 2
Annotation: Referát o literárním večeru a autogramiádě u příležitosti vydání antologie lužickosrbských a severočeských autorů. Zmíněna účast např....
Article
114
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 206, 5. 9., s. 18
Annotation: Básně; připojen medailon Z. Janíka.
Article
115
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 38, červen, s. 22-23
Annotation: Referát a laudatio.
Article
116
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 6, 2002, č. 22, červen, s. 31
Annotation: Zpráva o udělení ceny finskému bohemistovi a laudatio.
Article
117
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 26, červen, s. 37
Annotation: Nekrolog.
Article
118
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 6, 1964, č. 44, 30. 10., s. 12
Annotation: Článek o O. Wenzlovi a jeho poezii; s úryvky ze sbírky Yehudi Menuhin, ukázkami z připravované sbírky a fotografií O. W. z mělnické nemocnice.
Article
119
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 37, duben, s. 13-14
Annotation: Článek a laudatio.
Article
120
In: Bulletin plus. -- ISSN 1212-6195. -- R. 2003, č. 3, s. 10
Annotation: Medailon Z. Janíka k osmdesátým narozeninám; připojen písemný "rozhovor" K. Erbové s oslavencem.
Article