By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 20, 2. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
202
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 16. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
203
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 1, 6. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
204
205
206
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 3, 3. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
207
208
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 5, 3. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
209
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 6, 17. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
210
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 7, 31. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
211
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 7, 31. 3., s. 7
Annotation: Polemika s úvahou J. Jeřábka Recenze jako vnitřní cesta (K psychologii umělecké kritiky. Tvar č. 7/2011, s. 6). P. Janoušek se zejména zamýšlí...
Article
212
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 8, 14. 4., s. 3
Annotation: Recenze. J. Weinberger je absolventem kurzů dialogického jednání a autorské tvorby, které vedl I. Vyskočil.
Article
213
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 9, 28. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
214
215
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 11, 26. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
216
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 7, 29. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
217
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 8, 12. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
218
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 6, 15. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
219
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 26. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
220
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 26. 4., s. 11
Annotation: Recenze. Text hry byl součástí divadelního programu k inscenaci, premiéra byla 17. 2. 2012.
Article