By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 23, 6. 6., příl. Kmen, č. 23, s. 11
Annotation: Recenze prvého dílu, nazvaného Hledání rovnováhy.
Article
162
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 45, 12. 11., příl. Kmen, č. 45, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
163
164
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 7, 14. 2., s. 3
Annotation: Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV; o jeho existenční situaci.
Article
165
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 14, 4. 4., s. 1, 4
Annotation: Recenze.
Article
166
167
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 21, 23. 5., s. 3
Annotation: Polemika s kritikou: Slomek Jaromír, Sběrný autobus P. A. B. (Lit. noviny, č. 19, 8. 5.).
Article
168
169
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 40, 3. 10., s. 1, 4-5
Annotation: Úvahy o současném stavu české literatury.
Article
170
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 42, 17. 10., s. 4-5
Annotation: O českém dramatu druhé poloviny 4O. a první poloviny 5O. let.
Article
171
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 46, 14. 11., s. 5
Annotation: Recenze; o metodologických problémech dějin české literatury 70.-8O. let.
Article
172
173
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 16, 18. 4., příl. Kmen, č. 16, s. 3
Annotation: O současné situaci v knižním vydávání her.
Article
174
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 3, s. 234-250
Annotation: O polaritě vztahu dramatu k literatuře a k divadlu.
Article
175
176
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 5, 4. 2., příl. Kmen, s. 3, 10
Annotation: Diskusní článek o kritice v Kmeni 1986; zvláště o vztahu autor-kritik.
Article
177
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 47, 25. 11., příl. Kmen, č. 47, s. 1, 3
Annotation: Úvodník o situaci a úkolech literární kritiky.
Article
178
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 51, 22. 12., příl. Kmen, č. 51, s. 2
Annotation: Zasláno autora, který nesouhlasí s redakční úpravou názvu svého úvodníku (Kmen, č. 47); původní název Několik čistě subjektivních názorů...
Article
179
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 3, březen, s. 84-87
Annotation: Recenze knih: Provazník Vladimír, Červená slzička, soubor povídek; Brumovská Aida, Když stromy rostly do nebe, soubor povídek; Kratochvíl Petr,...
Article
180
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 8, 16. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article