By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Štěpánská 35. -- ISSN 1211-7064. -- R. 1998, č. 9/12, s. 30-32
Annotation: Překladatelka děl Louise-Ferdinanda Célina popisuje svou práci a vysvětluje, jak pojímá své řemeslo.
Article
42
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2008, č. 70, březen, s. 71-181
Annotation: Komentovaný výbor z korespondence, dobových zpráv, recenzí a studií; se soupisy Česká knižní vydání Célinových knih a životopisu, Výběrová...
Article
43
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 15, 14. 4., s. 46-50
Annotation: Rozhovor s A. Kareninovou mj. o překladech F. Célina či E. Pounda. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
44
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 106, 6. 5., s. 5
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorkou.
Article
45
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 24, 21. 6., s. 10
Annotation: Rozhovor s novou šéfredaktorkou nakladatelství Český spisovatel.
Article
46
In: Labyrint. -- R. 1995, č. 6, léto, s. 8-9
Annotation: Medailon L. F. C., též o historii českých vydání jeho knih a o plánovaných spisech v nakladatelství Atlantis.
Article
47
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 6, 14. 3., s. 2
Annotation: Polemika s recenzí: Novotný Vladimír, Tvar 1996, č. 5, s. 20.
Article
48
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 9, 25. 4., s. 8
Annotation: Rozhovor s překladatelkou a bývalou šéfredaktorkou nakladatelství Český spisovatel A. K. (*1954).
Article
49
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2009, č. 25/26, s. 210-216
Annotation: Rozhovor.
Article
50
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 30, 2015, č. 99, červen, s. 181
Annotation: Úvodní poznámka k otisku Kabešových próz z pozůstalosti (s. 185-220). Proloženo fotografiemi a doplněno stručnými komentáři A. Kareninové.
Article
51
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 25, 2014, č. 14, 3. 4., s. 52-53
Annotation: Rozhovor. Mj. o překladech E. Pounda a L. F. Célina.
Article
52
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 7, 15. 9., s. 112-113
Annotation: Poznámka k otisku vybraných básní (s. 113-120) z básnického díla P. Kabeše k příležitosti 10. výročí jeho úmrtí.
Article
53
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 28, 29. 6., s. 11
Annotation: Stať upozorňuje na 10. výročí úmrtí P. Kabeše a jemu věnované rozhlasové pořady (ČRo Vltava, 11. a 12. 7. 2015).
Article
54
In: Slavnost bezvýznamnosti. -- ISBN 978-80-7108-375-7. -- S. 97-100
Annotation: Poznámka o práci na překladu vycházející ze studia česky psaných děl M. Kundery, při níž překladatelka s autorem postupně cizelovala deset...
Book Chapter
55
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 202, 29. 8., příl. Orientace, s. [11]
Annotation: Text "Poznámky překladatelky" doplňující překlad románu M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti", který vyšel v září.
Article
56
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 19. 3. 2018
Annotation: Otázka týkající se překladu románu L. F. Célina "Cesta na konec noci". A. Kareninová se zmiňuje též o prvním českém překladu J. Zaorálka.
Article
57
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 186, 24. 9., s. 14-15
denikn.cz. -- 23. 9. 2020
Annotation: Rozhovor s A. Kareninovou o překladu Kunderovy knihy "Slavnost bezvýznamnosti"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
58
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 1 (20), 2009, č. 1, s. 79-84
Annotation: Hlavně o jejích překladech básní E. Pounda (části otištěny na s. 86-90).
Article
59
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2015, č. 449, 5. 1., s. 22-24
Annotation: Rozhovor.
Article
60
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 12, 12. 6., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article