By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


261
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 70
Annotation: Soubor glos ke knihám doporučovaným ke čtení; mj. níže zmíněným.
Article
262
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2017, č. 82, s. 103-113
Annotation: Texty vztahující se k odmítavým reakcím na básnickou sbírku J. Řeháka "Dny plné usínání" publikovaným v měsíčníku Host (č. 1/2017).
Article
263
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 20, 27. 9., s. 22-23
Annotation: Anketa na téma literární kritika: co by měla splňovat a jaké má dnes postavení ve společnosti.
Article
265
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 5, 10. 3., s. 10
Annotation: Anketa: Jste stoupencem/stoupenkyní používání politicky korektního vyjadřování? Proč ano? Proč ne? A jak ve vztahu k politické korektnosti...
Article
268
Other Authors: '; ...Klíčová, Eva, 1977- av2013792338...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 8, 15. 10., s. 8-15
Annotation: Rozhovor s historičkou umění, mj. o její níže uvedené knize. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Milena Bartlová".
Article
269
Other Authors: '; ...Klíčová, Eva, 1977- av2013792338...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 8, 15. 10., s. 56-59
Annotation: Rozhovor; zejm. o níže uvedené knize, oceněné Magnesií Literou za literaturu faktu. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Jiří Křesťan".
Article
270
Other Authors: '; ...Klíčová, Eva, 1977- av2013792338...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 8, 16. 10., s. 54-57
Annotation: Rozhovor s M. Michlovou o románu Smrt múz. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Marie Michlová".
Article
271
Other Authors: '; ...Klíčová, Eva, 1977- av2013792338...
In: Kulturní noviny. -- ISSN 1804-8897. -- R. 2010, duben, s. 1, 4
Annotation: Rozhovor; připojena ukázka z knihy P. H.
Article
272
Other Authors: '; ...Klíčová, Eva, 1977- av2013792338...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 10, 17. 12., s. 10-19
Annotation: Rozhovor s E. Hauserovou, mj. o socialismu, feminismu, současné české literatuře a její nové knize; připojena bio-bibliografická poznámka; s...
Article
273
Other Authors: '; ...Klíčová, Eva, 1977- av2013792338...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 7, 15. 9., s. 72-75
Annotation: Diskuse nad románem M. Reinera o I. Blatném.
Article
274
Other Authors: '; ...Klíčová, Eva, 1977- av2013792338...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 6, 18. 6., s. 15-23
Annotation: Rozhovor s A. Borzičem; mj. o vzpomínkách na dětství a dospívání, jeho vztahu k náboženství, politice a angažované poezii.
Article
275
Other Authors: '; ...Klíčová, Eva, 1977- av2013792338...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 2, 20. 2., s. 10-12
Annotation: Rozhovor.
Article
276
Other Authors: '; ...Klíčová, Eva, 1977- av2013792338...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 2, 21. 1., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s B. Hokrem o literárním životě a ocenění Tvárnice 2021; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
277
Other Authors: '; ...Klíčová, Eva, 1977- av2013792338...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 4, 19. 4., s. 57-61
Annotation: Rozhovor s A. Merenusem a R. D. Kokešem o naratologii, Brněnském naratologickém kroužku a úloze kritiků; připojeny bio-bibliografické poznámky...
Article
278
Other Authors: '; ...Klíčová, Eva, 1977- av2013792338...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 1, 21. 1., s. 60-65
Annotation: Rozhovor se sociologem médií J. Mackem o polarizaci české společnosti a nových médiích; připojena biografická poznámka (s. 65); s fot.
Article
279
Other Authors: '; ...Klíčová, Eva, 1977- av2013792338...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 8, 8. 10., s. [8]-17
Annotation: Rozhovor; mj. o přírodě, ekologii a ekologismu a o Komárkově literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
280
Other Authors: '; ...Klíčová, Eva, 1977- av2013792338...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. [88]-92
Annotation: Rozhovor; mj. o současné recepci literatury 19. století, o mediálním ohlasu 200. výročí narození B. Němcové, o myšlenkovém dědictví 19....
Article