By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


43
Other Authors: '; ...Kolár, Robert, 1977- js20040216006...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 385-397
Annotation: Rozhovor o strukturalismu, teorii verše obecně a české versologii zvláště.
Article
44
by Gasparov, Michail Leonovič, 1935-2005
Published Praha - Podlesí : Dauphin, 2012.
Other Authors: '; ...Kolár, Robert, 1977- js20040216006...
Annotation: Monografie; - První pokus komparativně postihnout dějiny evropského verše v širokém prostoru geografickém (v potaz je vzato 30 jazyků) i časovém...
Book
45
Other Authors: '; ...Kolár, Robert, 1977- js20040216006...
In: Vznešenost přírody ; Cesta do Itálie. -- s. 539-568
Annotation: Komentář; - s uvedeným komentářem a s Ediční poznámkou [ke Vznešenosti přírody] (s. 115-121) a s uvedenými poznámkami [k Cestě do Itálie].
Book Chapter
46
Other Authors: '; ...Kolár, Robert, 1977- js20040216006...
Annotation: Komentované vydání čtyř prozodických spisů raného obrození, které definovaly podobu dobových polemik mezi zastánci sylabotónismu a časomíry:...
Book
47
Published [Praha] : Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, 2019.
Other Authors: '; ...Kolár, Robert, 1977- js20040216006...
Annotation: Sborník, jehož příspěvky se zabývají analýzou poezie na základě kvantitativních metod, od popisných statistik až po metody vektorové analýzy...
Book