By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 35, 29. 8., s. 28
Annotation: Recenze sborníku příspěvků z mezinárodní mezioborové konference o díle B. Hrabala (Udine, říjen 2005); v rubrice Knihy.
Article
62
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 36, 5. 9., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
63
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 40, 3. 10., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
64
65
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 6, s. 131-132
Annotation: Esej; tvorba a život B. H. přiblíženy schematem odvozeným z jeho povídky Prokopnutý buben.
Article
66
In: Haškovy noviny. -- ISSN 2336-629X. -- R. 1997, č. 1/2, prosinec, s. 10
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
67
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 7, s. 73-74
Annotation: Recenze.
Article
68
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 8, s. 93-94
Annotation: Recenze.
Article
69
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 8, s. 94-95
Annotation: Recenze.
Article
70
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 9, s. 88-89
Annotation: Recenze.
Article
71
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 3, 20. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
72
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 126, 31. 5., příl. Národní, č. 22, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
73
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 153, 2. 7., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
74
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 160, 11. 7., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
75
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 203, 30. 8., příl. Národní, č. 35, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
76
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 251, 25. 10., příl. Národní, č. 43, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
77
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 253, 29. 10., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
78
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 259, 5. 11., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
79
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 279, 28. 11., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
80
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 12, 15. 1., s. 8
Annotation: Recenze.
Article