By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 8, 17. 4., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
102
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 3, s. 219-220
Annotation: Recenze.
Article
103
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 19, 19. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
104
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 26, 2015, č. 2, 19. 10., s. 182-184
Annotation: Recenze.
Article
105
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 8, 19. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
106
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 9, 3. 5., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
107
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 3, 15. 11., s. 300-302
Annotation: Recenze.
Article
108
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 3, 8. 2., s. 20
Annotation: Recenze zmiňující podobnosti s tvorbou J. Šrámkové a T. Límanové.
Article
109
110
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 4, 2008, č. 11, duben, s. 37-39
Annotation: Povídka ze sbírky "Třebovské povídky".
Article
111
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 9, 30. 4., s. 22
Annotation: Recenze na autobiografickou knihu E. Límanové "Chodí pešek okolo".
Article
112
In: Arch A5 [samizdat]. -- R. 1989, č. 4, s. 9-13
Annotation: Krátké prózy; s biografickou poznámkou o autorce.
Article
113
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 42, 5. 10., s. 8
Annotation: Článek o románu A. Cimy "Probudím se na Šibuji" a o rozhlasové četbě tohoto románu, již ČRo Vltava vysílá od 14. 10. 2020.
Article
114
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 5, 4. 3., s. 29
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
115
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 6, 18. 3., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
116
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 2, 19. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
117
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 2, 2010, č. 3, s. 162-165
Annotation: Analýza uvedených próz.
Article
118
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 25, 2014, č. 4, s. 229-230
Annotation: Recenze.
Article
119
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 7, 2. 4., s. 22
Annotation: Recenze výboru z Doležalových blogů z let 2000-2004.
Article
120
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 2, 5. 1., s. 11
Annotation: Stať se věnuje vzpomínkové knize P. Řezníčka "Vrstva chleba, vrstva vápna, královna".
Article