By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 13, 1991, č. 3, s. 36-40
Annotation: O hudebně vědném díle Z. N.; mj. kritika monografie: Červinka František, Zdeněk Nejedlý, Praha, Melantrich 1969.
Article
42
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 42, 1986, č. 282, 29. 11., s. 5
Annotation: Kritika věcných nedostatků a chyb v tzv. literatuře faktu; jmenovitě postižen zvl. Miroslav Ivanov, ale též J. Kolejka za knihu Bitva u Hradce...
Article
43
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 19, 2009/2010, č. 3/4, 30. 11. 2009, příl. Paseka-revue kulturně a literárně historická, s. 3
Annotation: O historiografických edicích Paseky; též o dřívějších historiografických edičních projektech, hlavně v nakladatelství J. Laichtera.
Article
44
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 35, 1979, č. 298, 18. 12., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
46
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2007, č. 38, 17. 9., s. 9
Annotation: Esej o historické úloze jezuitů, zmiňující mj. o hlas balbínovské monografie, zejména kritickou recenzi J. Haubelta Das Temno J.P. Kučery a J....
Article
47
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 20, 1998, č. 5, s. 58-59
Annotation: Jedna z recenzních glos v rubrice Ďasův kapsář.
Article
48
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 6, 7. 2., s. 60-63
Annotation: Životopisná stať.
Article
49
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 7, 14. 2., s. 66-69
Annotation: Životopisná stať zabývající se autorstvím Slezských písní.
Article
50
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 28, 15. 7., s. 51
Annotation: Článek o Janáčkově tvůrčím egoismu, zejm. o vztahu s M. Brodem. Připojeno k referátu o provedení opery Káťa Kabanová v Národním divadle.
Article
51
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 62, 1973, č. 196, 18. 8., s. 5
Annotation: O kramářských písních.
Article
52
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 59, 1970, č. 96, 24. 4., s. 5
Annotation: O vztahu B. N. ke kraji.
Article
53
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 35, 1979, č. 291, 10. 12., s. 2
Annotation: Recenze; též recenze knihy J. Dědkové.
Article
54
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 46, 1990, č. 175, 28. 7., s. 11
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue; recenze.
Article
55
56
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 17, 1995, č. 3, s. 63
Annotation: Recenze.
Article
57
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 17, 1995, č. 6, s. 59-60
Annotation: Recenze.
Article
58
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 1, zima 1956, s. 48-50
Annotation: Srovnání s románovým cyklem Hledání ztraceného času.
Article
59
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 43, 1987, č. 93, 22. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
60
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 25, 2014, č. 1, s. 232-237
Annotation: Vzpomínka na Jiřího Rulfa a stolní společnosti z dob normalizace.
Article