By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 48, 1. 12., s. 5
Annotation: K 300. výročí úmrtí.
Article
62
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 26, 30. 6., s. 55
Annotation: Recenze.
Article
64
by Kučera, Jan Pavel, 1948- jn99240000579{{{}}}}
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2006.
Annotation: Monografie, mj. s kapitolou: Český Moliere (s. 273-286, s přehledem českých překladů (mj. uvedených překladatelů, s ukázkami) a inscenací Molierových...
Book
65
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 46, 1990, č. 271, 17. 11., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
66
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 15, 1993, č. 2, s. 64
Annotation: Recenze.
Article
67
Annotation: Monografie s kapitolami Podstata baroka a barokní historiografie, České země po třicetileté válce, Balbínův život, Balbínovo dílo, Život a...
Book
68
In: Lotrovský žaltář. -- s. 186-193
Annotation: Nedokončený doslov R. K. k výboru, uspořádanému do oddílů: Otčenáše - modlitby - vzývání - prosby, Litanie - žalmy - rozjímání - hymny,...
Book Chapter
69
In: Rozpravy Aventina. -- Roč. 5, 1929/1930, č. 334
Annotation: Pamfletová kritika časopisu: Šourek K. Akce a jeho hodnocení literatury, umění i kritiky.
Article
70
In: Hlas. -- Roč. 3, 1864, č. 156, 8. 6.
Annotation: Výzva k veřejné sbírce knih pro libereckou a opavskou knihovnu; sbírku pořádá Umělecká beseda.
Article
71
Annotation: S hlavami: Mezi reformou a revolucí (s. 9-122); Nástup občanské společnosti (s. 123-196); Duchovní rozměr euroatlantické civilizace v 19. století...
Book
72
Annotation: S hlavami: Počátky evropského novověku (s. 9-151); Od myšlenky univerzální monarchie k evropské rovnováze sil (s. 152-213); Kultura baroka a její...
Book
73
74
Annotation: Mj. s oddílem: Literatura, divadlo a hudba v českých zemích (1890-1914) (s. 422-460, s kapitolami: Nástup básnické moderny a rozvoj literární...
Book
75
Annotation: Dílo kolektivu autorů, v jednotlivých oddílech mj. s uvedenými kapitolkami mapujícími literární dění.
Book
76
Annotation: Mj. s oddílem: Česká literatura, divadlo a hudba do roku 1860 (s. 248-313, s kapitolami: Od Dobrovského k Jungmannovi, První tribuny českého písemnictví...
Book
77
Annotation: Divadelní program - sborník, obsahující kromě uvedených textů a statí i text hry Smrt Hippodamie (s. 73-139).
Book
79
Other Authors: '; ...Kučera, Jan Pavel, 1948- jn99240000579...
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 88, 1990, č. 6, s. 852-866
Annotation: Převzato z revue Bohemia 28, 1987, s. 92-107 (Presencing, Historicity and the Shifting Voice of written Relics in Eighteenth Century Bohemia.
Article
80
Other Authors: '; ...Kučera, Jan Pavel, 1948- jn99240000579...
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 57, 1990, č. 9, listopad, s. 208-210
Annotation: Dopis je datován v Senohrabech 23. 8. 1934; též o vztahu J. L. H. k: Masaryk Tomáš Garrigue.
Article