By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 52 (596), 2. 3., Literární příl. Večerní Prahy, č. 5, s. [3]
Annotation: Glosa k chystanému vydání serializovaných memoárů V. Nezvala.
Article
102
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 176 (1027), 29. 7., s. [3]
Annotation: Recenze.
Article
103
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 125 (976), 30. 5., s. [3]
Annotation: Anotace.
Article
104
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 129 (980), 4. 6., s. [3]
Annotation: Zpráva informuje o pojetí a náplni literárních večerů pořádaných nakladatelstvím Mladá fronta, z nichž byl aktuální věnován pracím J....
Article
105
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 58 (602), 9. 3., Literární příl. Večerní Prahy, č. 6, s. [3]
Annotation: Článek o reakcích na výzvu Čs. rozhlasu ke čtenářům, aby zaslali své názory na nejlepší knihu uplynulého roku.
Article
106
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 130 (981), 5. 6., s. [3]
Annotation: Rubrika informuje o nových knihách.
Article
107
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 58 (602), 9. 3., Literární příl. Večerní Prahy, č. 6, s. [3]
Annotation: Recenze básnického almanachu.
Article
108
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 137 (988), 13. 6., s. [3]
Annotation: Zpráva informuje o průběhu a výsledcích zasedání svazů českých a slovenských spisovatelů a jejich jednání o spolupráci.
Article
109
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 141 (992), 18. 6., s. [3]
Annotation: Recenze.
Article
110
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 141 (992), 18. 6., s. [3]
Annotation: Zpráva informuje o jednání o spolupráci českých a slovenských spisovatelů a dohodnuté společné vydavatelské činnosti.
Article
111
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 143 (994), 20. 6., s. [3]
Annotation: Stať se věnuje prozaickým prvotinám prvního pololetí roku 1958.
Article
112
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 144 (995), 21. 6., s. [3]
Annotation: Reportáž se věnuje tvůrčí činnosti A. Bernáškové.
Article
113
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 144 (995), 21. 6., s. [3]
Annotation: Recenze.
Article
114
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 148 (999), 26. 6., s. [3]
Annotation: Recenze.
Article
115
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 87 (631), 12. 4., s. [3]
Annotation: Recenze rozhlasové adaptace hry K. Čapka.
Article
116
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 88 (632), 13. 4., Literární příl., s. [3]
Annotation: Článek o eseji R. Grebeníčkové.
Article
117
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 88 (632), 13. 4., Literární příl., s. [4]
Annotation: Recenze.
Article
118
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 281 (1132), 29. 11., s. [3]
Annotation: Recenze.
Article
119
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 287 (1138), 6. 12., s. [3]
Annotation: Recenze.
Article
120
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 289 (1140), 9. 12., s. [3]
Annotation: Referát o rozhlasové adaptaci románu I. Herrmanna.
Article