By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 33, 8. 2., s. 16
Annotation: Referát o provedení, označeném jako "česká ur-premiéra" (R: Karel Král) ve foyer Divadla v Dlouhé v Praze.
Article
122
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 68, 21. 3., s. 28
Annotation: Odpověď na reakci K. Steigerwalda (LN 14.3.) na Přímý úder J. Machalické (LN 12.3.), kritizující článek K. Heřmánka dehonestující J. Grossmana.
Article
123
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 165, 18. 7., s. 3
Annotation: Mj. o udělení ceny francouzského PEN Klubu, převzaté za onemocnělého V. Havla A. Freimannovou; v souboru reportáží Havlova cesta na podporu české...
Article
125
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 176, 31. 7., s. 21
Annotation: Recenzní glosa.
Article
126
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 71, 24. 3., s. 21
Annotation: Zpráva.
Article
127
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 72, 25. 3., s. 12
Annotation: V rubrice Minirecenze.
Article
128
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2000, č. 16, březen, s. 144-145
Annotation: Polemika s názory M. L. na Divadelní noviny; též kritika rozhovoru B. Blažka s T. Pokornou (příloha LN Umění a kritika 30. 9. 1999).
Article
129
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 92, 18. 4., s. 20
Annotation: Recenze; v rubrice Minirecenze.
Article
130
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 124, 29. 5., s. 18
Annotation: V rubrice Minirecenze.
Article
132
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 141, 17. 6., s. 12
Annotation: Poznámka k vydání v rubrice Minirecenze.
Article
133
134
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 234, 7. 10., s. 12
Annotation: Zpráva.
Article
135
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 21, 25. 1., s. 17
Annotation: Minirecenze v sloupku Literatura.
Article
137
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 107, 9. 5., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
138
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 160, 11. 7., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
139
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 193, 19. 8., s. 20
Annotation: Minirecenze v rubrice Divadlo.
Article
140
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 239, 11. 10., s. 28
Annotation: Zpráva.
Article