By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 40, 2010, č. 1, 11. 2., s. 107-108
Annotation: K šedesátileté existenci kulturně-společenského měsíčníku polské menšiny na českém Těšínsku.
Article
162
by Martinek, Libor, 1965- mzk2002106085{{{}}}}
Published Kielce : Ston 2, 2008.
Annotation: Monografie; s úvodem: Wstep (s. 5-15) a oddíly: O zyciu literackim na Zaolziu w latach 1920-1945 (s. 16-54, s kapitolami: Idea regionalizmu; Pawel Kubisz...
Book
163
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 42, 2016, č. 2, prosinec, s. 27-31
Annotation: Portrét spisovatele a překladatele J. Zogaty.
Article
164
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 64, 2015, č. 3, s. 233-256
Annotation: Studie navazuje na práci otištěnou v časopise Slezského a zemského muzea o literární tvorbě J. Karla a J. K. Skopa (2013, č. 1, s. 49-65) a rozšiřuje...
Article
165
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 42, 2016, č. 1, červen, s. 24-29
Annotation: Studie se věnuje parafrázím a básnickým věnováním H. Jasiczka, která jsou dedikována konkrétním osobám, zejména z oblasti Českého Těšína.
Article
166
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 83, 2014, č. 1, s. 25-41
Annotation: Studie o dvou zapomenutých těšínských literátech ze 17. a 18. století a jejich literární činnosti.
Article
167
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 47, 2017, č. 3, 15. 6., s. 41-43
Annotation: Portrét H. Kudlicha u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí.
Article
168
In: Slezský sborník. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 113, 2015, č. 2, 1. 12., s. 418-421
Annotation: Biografický článek.
Article
169
In: Slezský sborník. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 113, 2015, č. 2, 1. 12., s. 425
Annotation: Nekrolog.
Article
170
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 2, 2010, č. 4, s. 72-81
Annotation: Studie sumarizuje literární život českého Těšínska v polistopadovém dvacetiletí.
Article
171
172
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [1], 2009, č. 1, leden, s. 9-10
Annotation: Medailon spisovatele z rodiny řeckých imigrantů píšícího česky.
Article
173
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [1], 2009, č. 2, květen, s. 7-8
Annotation: Medailon Tomáše Hájka; mj. autora poezie, prózy, dramatika a fejetonisty.
Article
174
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [1], 2009, č. 3, listopad, s. 10-12
Annotation: Životopisný portrét.
Article
175
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 2, listopad, s. 6-8
Annotation: Medailon k 70. narozeninám J. Zogaty.
Article
176
177
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 46, 2016, č. 6, 15. 12., s. 90-91
Annotation: Recenze.
Article
178
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 2, december, s. 61-68
Annotation: Studie se věnuje polské a české recepci románu W. Przeczka, dále se autor zabývá Przeczkovým dílem z hlediska žánru.
Article
179
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 44, 2014, č. 3, 12. 6., s. 93-96
Annotation: Recenze.
Article
180
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 44, 2014, č. 3, 12. 6., s. 93-96
Annotation: Recenze.
Article