By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 5, s. 155
Annotation: Zpráva o časopisu Prostor, který si dle autora i po revoluci zachovává dosavadní kvality.
Article
22
In: Fragment K. -- Roč. 5, 1991, č. 10, s. 131-132
Annotation: Recenze.
Article
23
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 2, s. 126-127
Annotation: Recenze.
Article
24
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 4, s. 136-138
Annotation: Recenze.
Article
25
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 4, s. 9-23
Annotation: Studie pojednávající o cenzuře v literatuře v Československu a následně na Slovensku.
Article
26
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 2, 12. 2., s. [20]-25
Annotation: Článek dokumentující polistopadový střet liberalismu a konzervativismu, který následoval po uveřejnění povídky M. Kasardy "(azda) Posledná...
Article
27
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 205-209
Annotation: Recenze.
Article
28
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 36, 2001, č. 5/6, s. 9-10
Annotation: Komentáře ke stati V. Flusera otištěné na s. 6-9.
Article
30
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 4, s. 343-402
Annotation: Blok příspěvků přednesených na níže zmíněném vědeckém semináři věnovaném památce S. Šmatláka a zaměřeném na dějiny i současný...
Article
31
Annotation: Kolektivní monografie podává přehled literárněvědných teorií, metod a směrů; věnuje se též pražskému strukturalismu (kapitoly Ruský formalizmus,...
Book
33
Annotation: Kolektivní monografie uspořádaná u příležitosti výročí maďarské revoluce a boje za svobodu 1956, se pokouší zmapovat diskurzy namířené...
Book
34
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 10, s. 121-131
Annotation: Odpovědi slovenských spisovatelů, kritiků a redaktorů na tři otázky týkající se emancipace slovenské literatury, budoucnosti múz a nakonec...
Article
35
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 3, s. 169-236
Annotation: Blok příspěvků přednesených na seminářích konaných v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy při příležitosti životních jubileí slovenských...
Article
36
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 2/3, s. 212-226
Annotation: Přepis diskuse z konference Literárne dejepisectvo: kontext, metodológia, žáner. Jednotlivé příspěvky z konference předcházejí v tomtéž čísle.
Article