By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [1], 1990, č. 1, s. 81-84; č. 2, s. 105-108
Annotation: O samizdatovém předchůdci časopisu Souvislosti; též o časopise Portál.
Article
22
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 2, 1991, č. 1, s. 58-72
Annotation: Studie přetištěná z časopisu Rozmluvy, č. 3, 1984, s. 99-114; s úvodní poznámkou autora (s. 58-59).
Article
23
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 2, 1991, č. 1, s. 78-79
Annotation: Dvě úvahy o B. R.; s jeho otištěnými texty (s. 80-82).
Article
24
25
26
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 18, 2008/2009, č. 3, 25. 11. 2008, Literární a výtvarná příloha, s. 3
Annotation: Zkrácená verze předmluvy ke knize obsahující Zahradníčkovo Znamení moci. - O Zb. Herbertovi další materiály v příloze.
Article
27
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 18, 2008/2009, č. 5, 2. 2. 2009, s. 6
Annotation: Medailon k nedožitým devadesátinám.
Article
28
29
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 183, 7. 8., s. 13
Annotation: Medailon nakladatele a jeho nakladatelství.
Article
30
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 261, 7. 11., s. 12
Annotation: Referát o udělení; s přehledem laureátů od roku 1986.
Article
31
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 18, 2007, č. 5, [listopad], s. 4
Annotation: Medailon M. Horynové k jejím otištěným básním (s. 3-4); v rubrice Básnické zastavení.
Article
32
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 275, 23. 11., příl. Národní, č. 47, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
33
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 1, 1990, č. 1, s. 30-36
Annotation: Rozbor hry dokumentovaný snímky z inscenace souboru Ochotnický kroužek, Brno (1988). - Hradec Josef.
Article
34
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 1, 1990, č. 2, s. 10-13
Annotation: Srovnání inscenací souboru VáHa, Brno a televizní inscenace; v autorově P. S. kritizována "podlézavá a vlezlá nekritičnost" recenzentky televizní...
Article
35
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 268, 18. 11., s. A12
Annotation: Nekrolog k úmrtí Z. Hejdy.
Article
36
In: Rozmluvy (Londýn). -- R. 1984, č. 3, s. 99-114
Annotation: Studie; doslov k sebraným spisům B. R. (Praha 1980).
Article
37
In: Rozmluvy (Londýn). -- R. 1985, č. 5, s. 99-112
Annotation: Kundera Milan; esej. Přetištěno z: Kritický sborník, č. 3, 1984.
Article
38
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 162, 13. 7., s. 10
Annotation: Reynková Veronika; o jejích vydavatelských plánech spjatých s činností Literární čajovny Suzanne Renaudové, Havlíčkův Brod.
Article
39
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 176, 30. 7., s. 10
Annotation: Referát o pořadu Neztratit se ve světě, konaném u příležitosti vydání básnických knih: Šalamun Tomaž, Ambra; Jensterle-Doležalová Alenka,...
Article
40
online
In: Střední Evropa [samizdat]. -- Č. 1, 1984, s. 4-26
Annotation: Esej (opatřený vysvětlivkami) polemizuje s Kunderovým pojetím jednotících principů střední Evropy; zatímco Kundera soudí, že spojnicí středověkých...
Article