By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 17, 19. 10., s. 7
Annotation: O osobnosti V. Körnera a nedostatečné kritické reflexi jeho díla.
Article
122
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 10, 2006, č. 37/38, 10. 10., s. 74-75
Annotation: Recenze.
Article
123
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 18, 2. 11., s. 7
Annotation: Sloupek o fenoménu česká německá literatura.
Article
124
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 11, listopad, s. 26-27
Annotation: Recenze; ukázky se sbírky vyšly v Plži č. 9/2006.
Article
125
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 11, listopad, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
126
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 11, listopad, s. 30
Annotation: Zpráva o konferenci z cyklu Jeden jazyk naše heslo buď.
Article
127
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 19, 16. 11., s. 5
Annotation: Úvaha o K. H. Máchovi.
Article
128
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 1, s. 28-31
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
129
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 46, 13. 11., s. 9
Annotation: O díle J. Křesadla; s mezititulkem Tragické grotesky. - Redakčně krácený příspěvek na konferenci Literatura určená k likvidaci III.
Article
130
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 20, 30. 11., s. 7
Annotation: K bibliografické části sborníku z konference věnované V. Dykovi (srovnání bibliografických záznamů z databáze ÚČL se záznamy z NK).
Article
131
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 281, 4. 12., s. 14
Annotation: Rozhovor; mj. o jeho zájmu o ruskou literaturu.
Article
132
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 21, 14. 12., s. 9
Annotation: Sloupek k pětasedmdesátinám M. Trávníčka; v úvodu o oceněních M. Šmause.
Article
133
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 1, 11. 1., s. 5
Annotation: Kritika medailonů otiskovaných v seriálu LES (Literární encyklopedie Salonu) v příloze Práva Salon.
Article
134
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 6, 2007, č. 1, leden, s. 31
Annotation: Zpráva; verše dvou oceněných J. Tremlové a L. Jakubčíkové otištěny na s. 14-15.
Article
135
136
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 2, 25. 1., s. 5
Annotation: O P. Stančíkovi a jeho článku v příloze Salon č. 499 (Právo 28. 12. 06), ve kterém se loučí se svým pseudonymem.
Article
137
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 3, 8. 2., s. 5
Annotation: O příručce P. Dolejšího; autor obsáhle cituje kritiku F. Brože (Host 1/2007, příl. Host do školy) se závěrem, že stejné výhrady uvedl ve...
Article
138
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 1, 2000, č. 1, s. 4-5
Annotation: Přehledový článek o českém románu na přelomu 20. a 21. století.
Article
139
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 1, 2000, č. 1, s. 20-21
Annotation: Kritické zamyšlení nad recepcí české literatury psané v zahraničí; mj. o konferenci a způsobu, jak o ní referovala K. Labohá v LN.
Article
140
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 1, 2000, č. 1, s. 22-23
Annotation: Komentář k literárním aktivitám bývalých studentských vůdců z listopadu 1989.
Article